3 Comments

Hvordan bygge opp din egen aksjestrategi? – Del 1

Det kan ikke nevnes for ofte, og jeg har heller ikke tenkt å slutte å nevne det: Nøkkelen til å lykkes i aksjemarkedet er, som for alle andre områder i livet, å ha et klart og definert mål og ikke minst en strategi for hvordan du skal nå nettopp dette målet. Warren Buffet hadde en strategi, Jesse Livermore hadde en strategi, Nicolas Darvas hadde en strategi, har DU en strategi? Jeg vil i dette innlegget gå gjennom noen av de elementene jeg mener en aksjestrategi bør inneholde, uavhengig om du er en kortsiktig trader eller langsiktig investor.

Før du leser denne artikkelen vil jeg anbefale deg å lese de forrige delene i denne artikkelserien, og da særlig Del 3: Fem spørsmål nærmere en investeringsstrategi og Del 4: Investor, trader eller noe i mellom?, hvis du ikke allrede har gjort det såklart.

Nå kan det hende du rynker litt på nesen over å skulle ta imot råd fra en som ikke har vært lenge nok i aksjemarkedet til å kunne bruke min egen strategi som et eksempel på en vellykket strategi. Det er heller ikke det dette handler om. Jeg kan forsikre deg om at jeg har gjort hjemmeleksen min gjennom å ha studert hvordan andre har både lykkes og mislykkes både i og utenfor aksjemarkedet. Et av fellestrekkene jeg finner igjen hos alle de som har lykkes er som følger: En klart definert strategi.

Continue reading →