4 eksempler på enkel teknisk aksjeanalyse

Det finnes nesten ikke grenser på indikatorer og ulike måter å utføre en teknisk analyse. Her er noen eksempler på hvordan en helt enkel teknisk analyse kan utføres.

Les også: En veldig enkel investeringsstrategi basert på forskning på teknisk analyse

En teknisk aksjeanalyser kan gjennomføres på veldig mange måter og med et utallig antall av ulike tekniske indikatorer. Men hovedprinsippene i en teknisk analyse går igjen, nemlig å finne ut om en aksje har en større sannsynlighet for å følge en bestemt kursretning.

I dette innlegget går vi tilbake til det helt fundamentale innen teknisk analyse, nemlig å finne ut om aksjen ligger i en trend, enten den er negativ, positiv eller nøytral. Dette vil vi gjøre ved å se på trender i kursgrafen, men også glidende gjennomsnitt, volum og støtte og motstandsnivåer.

Finner du en god og solid trend vil det ifølge Investtech forskning på trender kunne gi deg en meravkastning i forhold til referanseindeksen.

1. Betsson

Betsson er et svensk aksjeselskap med røtter tilbake til 1963 hvor de begynte med spillautomater i svenske restauranter. I dag har de over 1800 ansatte,mellom 400-500 000 brukere og en årlig omsetning på omlag 3,7 milliarder SEK. Selskapet tilbyr et vidt spekter av spilltjenester på nett, deriblant poker, casino og sportsbetting.

Siste 5 år

Vi ser først på et kursdiagram for et lengre tidsperspektiv, jeg pleier å begynne med 5 år, men du kan selvsagt velge både lengre og kortere alt ettersom hvilken horisont du har. Dette betyr ikke at jeg har 5 årig horisont, men ønsker å se den generelle utviklingen i løpet av de siste 5 årene.

I den 5-årige grafen til Betsson under ser du tydelig at det har vært en sterk positiv trend mellom år 2014 og 2016, men at dette har blitt etterfulgt av en sterk negativ trend som aksjen fortsatt ser ut til å være i. Dette bekreftes av glidende gjennomsnitt hvor 100-snittet (Rød) ligger under 200-snittet (grønn), som indikerer negativ trend.

Aksjen ser imidlertid ut til å ha reagert kraftig opp igjen etter å ha vært nedom et sterkt støttenivå rundt 75 kroner.

betsson5

Siste 2 år

Etter å ha sett den generelle utviklingen i den 5-årige grafen, går jeg som oftest over til mindre tidsperspektiv på 1-2 år for å analysere den seneste utviklingen litt mer detaljert.

I denne grafen kommer den negativ trenden enda tydeligere fram. Aksjen har brutt opp igjen fra 200-dagers glidende gjennomsnitt. noe som kan være et begynnende  tegn på at trenden er i ferd med å snu. Den ser også ut til å teste motstanden i toppen av trendkanalen. Bryter den opp gjennom her, motstandsnivået på 95 kroner og 100-dagers kommer over 200-dagers på høyt volum så vil dette kunne regnes som at trenden har snudd og et mulig kjøpssignal.
betsson2

2. NEL Hydrogen AS

Nel Hydrogen er et relativt nytt selskap på Oslo Børs, men røtter langt tilbake til 1927 da Norsk Hydro begynte å framstille ren hydrogen og kunstgjødsel med elektrolyse av vann. I dag satser selskapet for fullt på en framtid med hydrogenbiler, hvor de har spesialisert seg på transport, lagring og fyllestasjoner for hydorgen.

Siste 2 år

Ettersom aksjen ikke har vært på børs lenger enn et par år, taes bare med én graf her.

Som det kommer fram av grafen her har aksjen i nesten 2 år ligget i en kraftig stigende trend med start rundt 80 øre til topp på rundt 5,80 kroner. Selv var jeg innom mellom 2,20 kroner og 5,80 kroner. Innad i den store langsiktige trenden derimot er svingningene veldig store, dette er selvsagt risikabelt. I slike tilfeller bør man prøve å kjøpe nær bunnen i trendkanalen og ha en kort stop-loss.

Det som kanskje er mest interessant med denne aksjen er å se hvor sterkt volumet følger og bekrefter trenden. Hver gang aksjen stiger kraftig skyter volumet i taket. Når den faller er ingen interessert og volumet tørker inn. Dette er et godt tegn for den stigende trenden.

Men aksjen falt imidlertid ut av den store stigende trenden våren 2016 og har gått inn i det som kalles en konsolideringsfase (Sidelengs bevegelse). Her gjelder det å følge med på eventuelle støtte og motstandsnivåer for å se ett brudd enten opp eller ned. Her ser det ut til å være motstand rundt 2,70 kroner og støtte ved rundt 1,80 kroner. Brudd opp gjennom 2,70 kroner på høyt volum regnes som kjøpssignal, mens brudd ned gjennom 1,80 kroner kan regnes som salgssignal.

nel

3. Mr. Green

Mr. Green er nok et svensk aksjeselskap som driver med spilltjenester på nett, som anmeldt her. En av gründerne bak selskapet har bakgrunn fra Betsson, men gikk sammen med andre gründere for å lansere Mr. Green i 2008. Selskapet har på kort tid gjort seg bemerket og har vunnet flere priser for beste online casino.

Siste 3 år

I likhet med NEL Hydrogen har ikke denne aksjen vært så lenge på børs. Jeg har derfor tatt med hele tiden den har vært på børs.

Grafen under ser veldig katorisk ut. Den viser ingen klare lange trender annet enn en litt mer mellomlangsiktig nedadgående trend den siste tiden. Aksjen har brutt ned gjennom støttenivået på 32 kroner,  noe som svekker aksjen. Neste støtte er ved 27 kroner.

Denne aksjen ville jeg nok ha valgt bort for en som viser mer klare trender. Først ved brudd opp gjennom 42 kroner ville jeg begynt å se på denne igjen.

mrgreen

4. Telenor

Telenor ble grunnlagt i 1970 og er i dag ikke bare et av norges største selskaper, men et av verdens største tele-selskaper med over 35 000 ansatte og en årlig omsetning på 128 milliarder NOK. Over halve selskapet er eid av den norske stat.

Siste 5 år

Telenor har ligget inne i en lang trend de siste 5 årene, men denne trenden ble brutt i slutten av 2015. Men det er en enda viktige ting å legge merke til her, nemlig at aksjen gjennom de siste 3 årene har utviklet det som potensielt kan være en hode-skulder formasjon. Jeg har her indikert hode, skuldrene og halslinjen på denne formasjonen.

Dette er en av de sterkeste formasjonene i teknisk analyse, igjen bekreftet av forskning gjort av Investtech. Bryter aksjen ned gjennom halslinjen ved 125 kroner, kan dette bety et betraktelig større fallpotensiale. I teorien minst tilsvarende høyden opp til toppen av hodet (Altså ca 180 kr – 125 kr = 55 kroner). Med andre ord, bryter aksjen ned gjennom 125 kroner kan den falle videre til 125 kroner – 55 kroner = 70 kr eller mer.
tel5

Siste 2 år

Ser vi på den 2-årige grafen ser vi en mellomlangsiktig negativ trend og et mostandsnivå på rundt 150 kroner. Vi ser imidlertid at 100-dagers glidende gjennomsnitt har kommet seg over 200-dagers glidende gjennomsnitt, noe som kan være en begynnende indikator på en trendvending.

Men for at aksjen skal komme seg unna det risikable territorie til hode-skulder-formasjonen må aksjen bryte opp gjennom øvre trendkanal OG motstand på 150 kroner og det gjerne på høyt volum.
tel2