12 Comments

Aksjedepot vs. Investeringskonto

Som kjent må en betale 28% skatt av aksjegevinster her i Norge, tilsvarende får en tilbake 28% ved eventuelt tap. Men hadde det ikke vært topp om du kunne slippe å betale skatten allerede neste år, for å heller kunne reinvestere gevinsten? Dette har hittil vært mulig ved å opprette et aksjeselskap. Å opprette et aksjeselskap er imidlertid lite lønnsomt, spesielt for småinvestorer. Visstnok krever en “kun” 100 000 kr i startkapital, men allerede første året er gjerne 15-20 % av kapitalen spist opp av revisoren som skal ha godt betalt for å godkjenne regnskapet ditt og ikke minst betaling for registrering i brønnøysundsregisteret. De neste årene må en gjerne få en avkastning på over 10% bare for å dekke revisorutgiftene, og dermed for å gå i null. Du jobber og lønner altså revisoren.

MERK! (Oppdatering 2.september 2011): Nordnet har nå fjernet alle gebyrer på investeringskontoen sin. Les mer om dette og prøv Nordnet sin egen kalkulator for å se hvor mye du kan spare på å opprette en slik konto: – Nordnets nye Investeringskonto Zero.

Dette er det imidlertid slutt på skal en tro Nordnet. Der har du nå muligheten til å opprette en såkalt investeringskonto som vil gi deg de samme skattefordelene som et aksjeselskap. Jeg er klar over at noe lignende finnes fra før i andre banker, men hittil har en kun hatt mulighet til å kjøpe aksjefond.  Du betaler kun skatt når du tar penger ut av investeringskontoen og kan dermed reinvestere gevinstene dine år etter år uten å i det hele tatt måtte tenke på verken revisorutgifter eller selvangivelsen. Å slippe å streve med selvangivelsen er en veldig stor fordel, spesielt om du handler med utenlandske aksjer, hvor du til vanlig må fylle ut et skjema for hver eneste handel du gjør.

De tar seg riktignok betalt i form av et årlig gebyr på 0,99 % av kapitalen din, men dette tillater altså at småinvestorer også får benytte seg av skattefordelen. Først når du kommer opp over 500 000 kr og oppover kan det begynne å lønne seg å ha et aksjeselskap fremfor en investeringskonto, altså når gebyret blir større enn i forhold til hva en revisoren tar seg betalt. I tilegg tar Nordnet et gebyr på 1,5 % av beløpene du setter inn, men dette slipper du første gangen. Les mer om investeringskontoen til Nordnet her.

Så da kommer det store spørsmålet, ville det lønne seg for deg å opprette en investeringskonto, fremfor et vanlig aksjedepot? Det er dette jeg skal forsøke å svare på nå ved hjelp av et lite eksempel. Jeg laget et lite regneark i excel som sammenligner de to alternativene.

Eksempelet:

Startkapital: 200 000 kr (Tok et tilfeldig tall, er nokså uvesentlig)

Forventet årlig avkastning: 15 % (Et noe ambisiøst tall, men så er jeg ambisiøs av meg 😉

Årlig innskudd: 10 000 kr (Legges til ved slutten av året)

Under ser du resultatene presentert i en tabell. Ved første øyekast kan det se ut til at investeringskontoen gjør det betraktelig bedre enn aksjedepoet, men ettersom skatten ikke er tatt med i alternativ 2, blir det vanskelig å sammenligne disse. Det eneste disse tabellene egentlig forteller oss er hvor mye du ville hatt på kontoen etter så så mange år om du ikke hadde tatt ut noen penger.

For å kunne få noen sammenligbare resultater lar jeg excelarket gjøre noen flere beregninger som presenteres i tabellene nedenfor. I tabellen ser en en klar tendens til at jo lengre tid som går, jo større blir forskjellen. Etter 25 år har du fått en avkastning på 3,2 millioner med et vanlig aksjedepot, mens du med en investeringskonto ville hatt en gevinst på hele 4,5 millioner.

Meravkastningen du får ved å ha en investeringskonto blir altså betydelig større jo lenger du har den, så la oss se nærmere på dette. I tabellen under ser du hvor stor meravkastning du får ved en investeringskonto fremfor et aksjedepot. Etter 25 år, har du altså 43 % mer i avkastning enn du ville fått med et aksjedepot. Men du legger vel kanskje også merke til at det ikke lønner seg med investeringskonto før det har gått fem år? Dette skyldes at i løpet av de første årene er gebyrene i investeringskontoen større enn den ekstra avkastningen du får av å investere skattepengene, enkelt og greit. Så her har tidshorisonten din mye å si for lønnsomheten av valget ditt.

Men det faktisk ikke bare du som tjener på å velge investeringskonto. En investeringskonto er faktisk en vinn-vinn-vinn situasjon for deg, staten og nordnet (Evt andre når de kommer med lignende tilbud). Etter 25 år har du betalt 1,3 mill i skatt til staten i et aksjedepot, mens med en investeringskonto ville du ikke bare betalt hele 1,8 mill i skatt, men i tilegg 530 000 kroner til Nordnet, dette i tilegg til at du selv får en betraktelig større gevinst, dette forutsetter jo selvsagt at du greier å produsere et godt overskudd over tid.

Det hele ser jo lovende ut, men er det egentlig det? Du la merke til at jeg brukte 15% som forventet avkastning, dette er veldig høyt, og en skal være rimelig dyktig for å kunne oppnå en slik gjennomsnittlig avkastning over tid. Hvis du prøver deg frem med lavere forventet avkastning vil du raskt se at investeringskonto ikke nødvendigvis er så gunstig som det ble fremstilt med dette eksempelet. I tilegg har man en rekke andre faktorer som spiller inn. Så…..

Hva bør du velge?

Vi har sett at investeringskonto lønner seg i dette eksempelet, og at jo lenger tid det tar jo mer lønnsomt blir det i forhold til et vanlig aksjedepot. Men det er noen faktorer du bør tenke over før du tar et valg. Disse faktorene har mye å si på om det vil lønne seg for deg. Viktigst av alt er den forventede avkastningen du greier å oppnå. La oss se på disse faktorer som spiller inn på lønnsomheten til investeringskontoen:

 • Du bør ha en lengre tidshorisont enn 5-10 år for at det skal lønne seg (I dette eksempelet), og dette med en relativt høy gjennomsnittlig årlig avkastning, og gjerne over 15-20 år for at du skal få den store fordelen av en investeringskonto.
 • Hvor stor avkastning du greier å oppnå ha absolutt alt å si for om dette er lønnsomt for deg. I eksempelet brukte vi en gjennomsnittsavkastning på hele 15%, men du skal bare ned til en gjennomsnittsavkastning på 8% for at investeringskonto ikke lønner seg selv etter 25 år. Prøv deg frem i excelarket så vil du fort se hvor mye forventet avkastning har å si. Husk at en årlig avkastning på 15% er ekstremt bra. Til sammenligning har Oslo Børs over tid hatt en gjennomsnittlig avkastning på rundt 9-10 %. Så du må altså slå børsen over tid for å få glede av investeringskontoen.
 • Hvis du får negativ avkastning ville du ikke få igjen på skatten før du tar ut av investeringskontoen din.
 • Etterhvert vil du kunne havne i et dilemma hvor du må velge å enten fortsette å betale gebyrer til Nordnet som stadig blir større og større og til slutt vil overgå hva en revisor tar seg betalt, eller du oppretter aksjeselskap, tar ut pengene og betaler skatt og mister dermed hele fordelen du har hatt av lang tidshorisont.
 • Om denne tjenesten finnes om 5, 10 eller 20 år vet du ikke, dermed er det ikke sikkert du får nyte den store fordelen av å ha en investeringskonto over lengre tid.

Så hva skal du velge? Om du har stor tro på deg selv og din strategi og du vet at du greier å skape en jevn og god avkastning over tid, og du klarer stadig å slå børsen, ja da er en investeringskonto noe for deg. Har du over 400-500 000 kr kan du kanskje begynne å tenke på å opprette et aksjeselskap hvor revisoreregningen holder seg mer eller mindre fast, istedenfor å ha et gebyr på 1% av den voksende kapitalen hvert eneste år. Men normalt sett vil det altså ikke lønne seg med en investeringskonto slik betingelsene er per i dag, det årlige gebyret blir rett og slett for høyt i forhold til meravkastningen du får ved å reinvestere den 28% delen av gevinsten som egentlig hadde gått til skatt.

Men som sagt, prøv deg frem selv i regnearket. Jeg tar selvsagt forbehold om feil i regnearket, men har sjekket det opp og ned og inn og ut nå, så det skal stemme ganske bra, skulle du finne noe feil setter jeg selvsagt pris på om du skriver en liten mail til meg.

Er investeringskonto noe for deg? Har du tenkt på å opprette aksjeselskap før, for å dra nytte av denne skattefordelen? Svar i kommentarfeltet under.

Informasjonsvideo fra Nordnet om Investeringskonto Zero12 Comments

 1. SV: Ja, det skjønner jeg.Du har vel kanskje studert en stund også? Jeg tar siste året på vgs, idrettslinje, begynner å studere til høsten:)

  Avanserte greier det dere Aksjedepot vs. Investeringskonto. Studere du noe med økonomi eller er du bare smart? 🙂

 2. Sv. Ey! Takk for kommentaren og tipset! Skal sjekke ut sida.. men kom ikke inn på den nå da : ( Sikkert et midlertidig problem..

 3. Hei!

  Jeg sammenlignet i fjor investeringskontoer med vanlig aksjedepot og var litt i tvil en stund før jeg bestemte meg for å åpne en investeringskonto (for min sparing i utbytteaksjer).

  Men ikke hos Nordnet. Netfonds tar 0,5% i adm.gebyr og tar ikke innskuddsgebyr. Over tid utgjør dette en ganske stor forskjell (som selv ikke Nordnets utmerkede nettsider og løsninger veier opp for)

  Jeg har lastet opp en skjermdump av mine resultat med en sammenligning av Nordnet og Netfonds.

  Takk for mye interessant lesestoff!

 4. Super Kai, takk for sammenligningen 🙂

  Små prosenter utgjør veldig stor forskjell over tid ja. Spesielt når forskjellene i prosentene er så mye som de er. Nordnet tar dobbelt så mye i adm gebyr og ikke minst det unødvendige innskuddsgebyret. Jeg skal se om jeg med tiden får gjort en liten modifikasjon i excelfilen slik at gebyrene også kan endres som variable.

  Men nok en gang, takk for tipset 🙂

 5. hei kaih,

  dine beregninger tar ikke med skjermingsfradraget. du må opp mot 11-12% for at investeringskonto lønner seg (skjermingsfradraget. 1%). hvis skjermingsfradraget. øker til 2% må du helt opp til 16-18 % avkastning for at det lønner seg med investeringskonto

 6. Heisann Tor, takk for tipset om innlegg. Har prøvd å se gjennom om jeg kan ha gjort noe feil med utregningene, men finner ikke noe der.

  Derimot har jeg litt problemer med å forstå hvordan Jack Crown har kommet frem til konklusjonen sin. Jeg skjønner selvsagt regnestykket hannes, men det ser ikke ut til at han har regnet på at den utsatte skatten også genererer avkastning mange flere år fremover og ikke bare første året.

  F. eks ved 20 % årlig avkastning med startsum 100 000 kr.

  Har da 120 000 kr ved årets slutt hvorav 5600 kr er utsatt skatt. Avgifter utgjør som han skriver 1030 kr altså 18,4 % av den utsatte skatten. Så langt er jeg absolutt helt enig. Men jeg er litt mer usikker på de neste årene og hvordan han har tenkt ettersom han ikke viser noen detaljerte utregninger der.

  Så til år 2 og hvordan jeg har tenkt:

  En har da (120 000-1030)*1,2 = 142 764 kr. Gevinsten er 23 794 kr. Dette gir en ny utsatt skatt på 6662 kr. En har fortsatt den utsatte skatten fra år 1 minus avgiftene fra år 1, altså 4570. Altså tilsammen 11232 kr i utsatt skatt. Avgiftene i år 2 kommer på ca 1428 kr. Avgiftene utgjør dermed 12,7 % av den gjenværende delen av den utsatte skatten. En må dermed oppnå 12,7 % på den utsatte skatten for at den skal kunne betale avgiftene.

  De første årene må en altså ha høy avkastning for at det skal lønne seg, men etterhvert vokser den utsatte skatten seg større som også gir større mulighet for meravkastning i forhold til om du hadde betalt ut skatten etterhvert. Derav min konklusjon fra beregningene utført i excelarket.

  Som sagt er jeg ikke skråsikker. Men du må gjerne, og jeg setter pris på om du gjør det, peke ut hvor det brister i logikken min.

 7. Ja det virker som om det lønner seg over tid med kapitalforsikring/investeringskonto alikevel. Jeg finner ingen brist i logikken din.
  Vet du forresten hvor mye av den faste avgiften som går til Nordnet/Netfonds og hvor mye som går til staten? For jeg forstår det sånn at noe går til Staten også?

 8. Flinke tradere er ofte avhengig av belåning, gearing, short, derivater etc.
  Ser dårlig ut med inv kontro.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *