1 Comment

Bli en bedre aksjetrader – Gjør erfaring om til kunnskap

Både erfaringer og kunnskap er viktig for å lykkes i aksjemarkedet. Men gjør du det som skal til for å gjøre erfaringene om til kunnskap?

Hvis du har lest innlegget om hvordan jeg går frem i aksjemarkedet så har du fått med deg et av de punktene jeg anser som viktigst for å lykkes, nemlig å gjøre erfaring om til kunnskap. For uansett hva en ønsker å lykkes med, om det så er aksjetrading/investeringer, sport, dans, poker, karriere eller noe helt annet, så er det viktig å gjøre erfaringene om til kunnskap, kunnskap som så kan brukes på den videre veien mot målet.

Doing more of what doesn’t work won’t make it work any better
– Charles J. Givens

De aller fleste er godt kjent med å praktisere kunnskapen sin for så å få nye erfaringer, men desverre er det mange som ikke er vant med å gå andre veien. De gjør gjerne mange erfaringer, både gode og dårlige, men straks de er ferdig så legger de hele erfaringen i glemmeboken. Det er jo så mye enklere slik. Spesielt med de store stygge erfaringene som virkelig svir, de erfaringene en helst har lyst å bare fortrenge. Men det er jo nettopp disse erfaringene en bør gjøre om til kunnskap så en ikke er dømt til å gjenta dem.

Ved å aktivt gå inn for å analysere handlene du har gjort i ettertid, vil du kunne få et helt annet syn på hva du har gjort, enn du får mens pengene ligger på bordet. Du kan være betraktelig mer objektiv og kritisk til deg selv, spesielt hvis du lar det gå litt tid før du gjennomfører slike analyser. Men det viktigste av alt er at du lærer mye om deg selv og hvordan du opptrer i aksjemarkedet. Så neste gang du erfarer noe av betydning, uansett om det er på godt eller vondt, så legg dem inn i notatboken og ikke glemmeboken, først da vil du få nytte av erfaringene du gjør.

Facts do not cease to exist because they are ignored
– Aldous Huxley

Å analysere aksjehandlene i ettertid er meget enkelt. Du skal tross alt bare analysere en fasit. De sier etterpåklokskap ikke har noe med klokskap å gjøre, men det er bare så lenge du ikke gjør det om til klokskap og så lenge du ikke tar lærdom av dine tidligere feil. Så neste gang du har solgt deg ut av en aksje, enten handelen gav glimrede resultater eller et sviende tap, spør deg selv blant annet disse spørsmålene;

  • Hva gikk galt/riktig i denne handelen?
  • Er det noe jeg kunne gjort for å få et annet utfall?
  • Var denne handelen gjort i henhold til min generelle strategi?
  • Hvorfor kjøpte jeg når jeg kjøpte og hvorfor solgte jeg når jeg solgte?
  • Var det følelser innvolvert? Hva følte du? Hvorfor følte du det du gjorde?
  • Hvordan påvirket følelser og eventuelt andre eksterne faktorer aksjehandelen?

Det viktiste er at du finner ut hvorfor du gjorde som du gjorde, og om det er noe du kunne eller burde gjort annerledes. Noter ned i hytt og pine, og bruk denne kunnskapen til å finpusse strategien din. Det er dette jeg nå har gjort i juli måned, og som jeg jevnlig gjør. Jeg gikk kanskje glipp av mye av oppgangen i juli, men til gjengjeld har jeg nå ny kunnskap om meg selv og mine bevegelser i aksjemarkedet som er gull verdt for veien videre. Du kan jo gå inn lese et par av mine tidligere handelsanalyser.

Our lives improve only when we take chances – and the first and most difficult risk we can take is to be honest with ourselves. – Walter Anderson

Analyserer du handlene du gjør i ettertid, eller legger du dem i glemmeboken?

1 Comment

  1. Veldig godt poeng dette. Å reflektere over egne erfaringer og tenke over hva som fungerer og ikke fungerer er veldig viktig. Jim Rohns anbefaling var å reflektere én time etter hver uke, én dag etter hver måned og én uke etter hvert år. Akkurat hvordan man gjør dette er sannsynligvis ikke det viktigste, men jeg tror det kan være lurt å sette dette litt i system. Hvis ikke blir det fort at refleksjon faller i gruppen “ting som burde vært gjort, men som det aldri ble tid til”.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *