Bitcoinbanner3

En veldig enkel investeringsstrategi basert på forskning på teknisk analyse

Investtech gir deg deres enkle investeringsstrategi understøttet av forskning på teknisk analyse.

Det enkle er ofte det beste, også når det kommer til investeringsstrategi. Investtech gir deg en veldig enkel investeringsstrategi basert på deres forskning på teknisk analyse. Investeringsstrategien har blitt gjennomprøvd med gode resultater både med historiske data, en modellportefølje over mange år og ikke minst med en ekte portefølje i Investtech Invest.

Investeringsstrategien kan oppsummeres på følgende måte:

 1. Kjøp aksjer som stiger

 2. Hold aksjer som stiger

 3. Selg aksjer som faller

Hvordan finne aksjene som stiger

En investeringsstrategi som baserer seg på å kjøpe aksjer som stiger forutsetter jo selvsagt at du kan finne aksjer som nettopp stiger. Dette er ikke mulig ifølge teorien om et fullstendig effisient marked, men forskningen til Investtech kan tyde på at det faktisk er mulig å ha en liten statistisk fordel av å bruke visse tekniske indikatorer. Og mer skal ikke til for å slå markedet skal vi tro resultatene til Investtech.

For å finne aksjer som stiger bruker Investtech følgende tekniske indikatorer:

 1. Trend

  En trend i teknisk analyse vil si at en aksje stiger jevt og vedvarende over tid og ifølge Investtechs forskning vil stastistisk sett også ha en tendens til å fortsette i samme retning som trenden den er i.

  Resultatene er entydige og meget interessante. Aksjer med kjøpssignal fra stigende trend har gitt konsistent gode resultater over tid, med signifikant meravkastning i forhold til referanseindeks.– Asbjørn Taugbøl, Investtech

  1trendEksempel på trend, Lerøy Seafood

 2. Støtte og motstand

  Støtte og motstandsnivåer er mye brukt i teknisk analyse. Teorien sier det at ved visse nivåer/aksjekurser vil det ligge et “pyskologisk” nivå hvor flere kjøpere eller selgere kommer til, typisk er et slikt nivå et sted hvor aksjekursen har snudd flere ganger før.

  stotte
  Eksempel på støttenivå, Statoil

 3. Formasjoner

  Formasjoner er velbrukt innen teknisk analyse. Her er teorien at visse formasjoner som kan sees i chartet indikerer at en aksje er i ferd med å f. eks bunne ut eller nå toppen og gjenspeiler en visse endring i optimisme/pessimisme i aksjen. Her finnes det mange ulike formasjoner, hvorav de vanligste er rektangel, hode-skulder og dobbel topp/bunn formasjoner.

  Les også: Bokomtale – Chart Patterns, Bruce M. Kamich

  Aksjer med salgssignaler fra langsiktige hode-og-skuldre-formasjoner har i gjennomsnitt falt 4,4% de kommende tre månedene. Aksjer med langsiktige kjøpssignaler fra omvendt-hode-og-skuldre-formasjoner har i gjennomsnitt steget 13,9% de neste tre månedene. Det viser en forskningsrapport fra Investtech basert på 19 år med data fra Oslo Børs. – Geir Linløkken, Investtech

  formasjon
  Eksempel på rektangelformasjon (REC) og omvendt-hode-skulder formasjon (IHS), Rotternos

 4. Volum

  Volum blir ofte ansett som veldig viktig i teknisk analyse, da det sier noe om utviklingen av tilbud og etterspørsel. Hvis en aksje stiger på stigende volum, indikerer det en tilstrømning av kjøpere ifølge teorien, og motsatt.

  volum
  Eksempel på positiv volumbalanse, NEL AS

 5. Momentum (RSI)

  Momentum indikatoren RSI har tradisjonelt vært brukt som en “overkjøpt” og “oversolgt” indikator. Hvis den havnet under et visst nivå (Som oftest 30), så ble aksjen ansett som oversolgt og en skulle i teorien kunne forvente en bounce opp igjen. Men her viser Investtech sin forskning at det er helt motsatt. Aksjer som er overkjøpt har en tendens til å stige videre og aksjer som er oversolgt har en tendens til å falle videre.

  rsi
  Eksempel på “Overkjøpt” RSI over 70 hvor aksjen fortsetter å stige, Tomra Systems

Kom enkelt i gang med aksjetrading med disse bøkene:

Aksjer_og_aksjehandel_large Aksjekjøp og day oms 2016-blå.indd trading123 tradeyourway

Skjermbilde 2017-09-19 kl. 20.31.43*Affiliatelenker via Tanum.no

Bloggurat Check Google Page Rank Finance bloggar Blogglisten Blopp.no Blogglistenhits

Aksjebloggen er drevet av: Henrik André Larsen Org. nr: 996 055 809