Grunner til å føre et personlig regnskap

Det å føre et personlig regnskap kan være en av de viktigste nøklene til å lykkes med å administrere pengene dine på hjemmebane. Det finnes mange gode grunner til at man burde føre et privat regnskap på lik linje som man gjør i en bedrift. I en bedrift lages det ofte et balanseregnskap der man til enhver tid følger opp et budsjett hvor man har kontroll på både inntekter og utgifter.

*Dette er et sponset gjesteinnlegg fra Regnskapsførertilbud.no

Om du velger å administrere din private økonomi på lik linje som man generelt gjør i en bedrift vil du kunne oppleve stort forbedringspotensial. Som privatperson er det kanskje lett å bli skremt av tanken på å måtte kontrollere din private økonomi ved å lage et strengt budsjett. Privat budsjettering kan føre til mye hodepine for mange når alle private utgifter skal registreres i ulike poster for å få en bedre oversikt. 

Allikevel kan det å føre et personlig regnskap bringe med seg ganske mange goder som er viktige å ta med seg inn i sin personlige økonomi. I denne artikkelen skal vi utforske hvordan det å føre et personlig regnskap er gunstig for deg, deriblant ved å identifisere hvilke områder du kan spare penger på. Det finnes mange gode grunner til å føre et personlig regnskap.

Lag et budsjett over dine månedlige utgifter

Mens de fleste bedrifter har regnskapsførere som nøye overvåker regnskapet, har privatpersoner sjeldent kontroll over akkurat hvor mye av pengene som går hvor. Ved å lage et budsjett vil du kunne identifisere problemet som fører til at du hver måned går i minus. En god start kan være å opprette en fullstendig oversikt over din personlige økonomi, der de ulike utgiftspostene føres opp i hver sin post. 

Ved å summere utgiftspostene finner du raskt summen av dine månedlige utgifter og kan sammenligne dette beløpet med månedlig inntekt. Om du da finner ut at du har mindre overskudd enn det du hadde forventet, så kan du lettere identifisere hvor problemet primært ligger. 

Er det noen månedlige utgiftsposter som kan innspares? Er det mulig å øke din månedlige inntekt? Du kan også summere totale månedlige utgifter, slik at du får en oversikt over hvor store utgifter du har gjennom hele året. Med en god nok oversikt er det enklere å finne rom for forbedringer i din private økonomi. 

Det er i denne sammenhengen viktig å fokusere på å spare mer eller på det å ta grep for å øke inntekten. Når du ser oversikten over tallene nedskrevet er det kanskje lettere for deg å se hvor det er mulig å gjennomføre forbedringer. Dette lar deg også identifisere akkurat hvor mye du kan spare, noe som kanskje er en av de beste fordelene med å føre et personlig regnskap. 

Opprett en sparekonto

Om budsjettet fremdeles går i pluss hver måned anbefales det at du oppretter en sparekonto. En sparekonto vil gjerne tilsi en konto der du oppnår litt bedre rentefordeler ved langvarig sparing enn det du gjør ved bruk av en annen type konto. Om du ikke ønsker å opprette en sparekonto kan du med stor fordel opprette en bufferkonto. 

En bufferkonto kan defineres som en konto der du setter inn penger, slik at du har noe ekstra om noe uforutsett oppstår. En bufferkonto bør inneholde opp til hele to månedslønner som kan benyttes til uforutsette utgifter.

I dag har mange banker et system som automatisk kategoriserer ditt økonomiske forbruk i nettbanken. Dette systemet sorterer automatisk dine utgifter inn i ulike utgiftsposter. Slike utgiftsposter vil blant annet tilsi utgifter til bil, mat, og shopping. Med en god oversikt i din personlige nettbank blir det gjerne lettere å finne muligheter til innsparinger. Kanskje vil du også bli overrasket over hvor mye penger du benytter på hver av de ulike postene hver måned. 

Strakstiltak om budsjettet overskrides

Du kan med enkle grep gjennomføre strakstiltak om du oppdager at det månedlige budsjettet må overskrides. Først og fremst bør du gå gjennom ditt personlige regnskap for å se om du kan utsette noen av dine månedlige utgifter. Deretter bør du ringe dine kreditorer for å høre om du kan få betalingsutsettelse på noen av dine regninger. 

Du kan på denne måten forberede de påfølgende månedene ved å redusere ditt forbruk, slik at dine regninger kan betales senere og til avtalt tid. Med nye betalingsfrister og et ryddet budsjett kan du enkelt tilpasse de reduserte inntektene, slik at budsjettet kan overholdes de påfølgende månedene.

Om kreditorer ikke kan hjelpe deg med å sette ut de ulike betalingsfristene bør du vurdere andre løsninger for at budsjettet skal gå rundt. Du kan spørre din arbeidsgiver om et forskudd på den neste lønningen. Om du har et forbrukslån kan kanskje kreditor tilby deg en betalingsfri måned. 

Poenget er uansett at et personlig regnskap forbereder deg i slike situasjoner, slik at du ikke får noen større overraskelser som bikker over din privatøkonomi. Ved hjelp av et personlig regnskap kan du nemlig få rask innsikt i hvor smertegrensene i privatøkonomien ligger hen. 

5 gode grunner for hvorfor du bør føre personlig regnskap

Det finnes mange grunner til hvorfor du som privatperson bør føre personlig regnskap. Om du fører personlig regnskap over inntekter og utgifter hver måned og hvert år, så vil du oppleve å få et mer ryddig forhold til din økonomi. 

Kanskje du også iblant kan unne deg litt luksus. Med kontroll over din personlige økonomi vil du oppleve en større frihet til å leve slik du selv ønsker. Det tar gjerne tid før et månedlig budsjett gir resultater. Men på sikt vil du garantert oppnå store fordeler. 

Vi vil gjerne gi deg fem gode grunner til hvorfor du bør føre personlig regnskap:

  1. Du vil få en mye bedre oversikt, og derav kunne ta bedre beslutninger vedrørende din personlige økonomi. Hvor går pengene, hvor mye tjener du faktisk, og hva ble overskuddet? Hvor mye har du totalt til enhver tid? 
  2. Du vil sannsynligvis oppleve å oppnå et bedre «mindset», dvs. et tankesett vedrørende din økonomiske situasjon. Når du fører personlig regnskap vil du i større grad kunne anse deg selv og din økonomi som en helhetlig privat bedrift. Slik kan du bli mer motivert til å ta bedre beslutninger. 
  3. Du vil bekymre deg mindre for din økonomiske livssituasjon og uforutsette kostnader. Dette er fordi ditt personlige regnskap definerer smertegrensene i din privatøkonomi. Du kan ved hjelp av regnskapet bedre forutse hvordan du skal kunne takle ulike situasjoner.
  4. Et personlig regnskap vil gjøre deg mer fleksibel i hverdagen ved at du enklere kan identifisere områder du kan spare på. Overskuddet i hverdagen kan syltes på sparekonto, og dersom du er disiplinert kan du påkoste deg noen av dine drømmer fremover. 
  5. Et personlig regnskap gir deg følelsen av kontroll. Du kan enkelt se når det er nødvendig å leve mer sparsommelig. Du behøver derfor ikke å leve med unødvendige bekymringer. 

Det finnes mange gode grunner til hvorfor du bør føre et personlig regnskap over din privatøkonomi. Det anbefales at du først og fremst starter med å lage en oversikt over dine månedlige inntekter og utgifter. Om du føler at du behøver hjelp til å få en oversikt over din private økonomi kan du ta kontakt med en økonomisk rådgiver i banken. Deretter er det ditt ansvar å opprettholde din budsjetterte levestandard, slik at du over tid kan nyte dine fordeler av en romsligere økonomi.