Handelsanalyse – Norwegian air shuttle (NAS)

Norwegian air shuttle er en aksje jeg har tradet relativt hyppig i løpet av de siste månedene og det med god avkastning som resultat. Det er imidlertid ikke alle handlene som er utført i henhold til tradingstrategien.

Norwegian er et selskap jeg har sansen for, da selskapet stadig tar større markedsandeler, har en nyere flyflåte, er kostnadseffektiv og ikke minst er godt drevet. Men aksjen er relativt volatil og det har derfor vært naturlig for meg å inkludere denne i watchlisten for tradingporteføljen min fremfor den langsiktige fundamentale porteføljen.

Jeg har særlig fulgt med på aksjen i det siste halvåret i påvente på en god tradingmulighet. Etter et par måneder observerte jeg det som så ut til å være en bunnformasjon som var i ferd med å forme seg. Var dette den muligheten jeg hadde ventet på? Jeg bestemte meg for å kjøpe hvis den brøt gjennom 130-nivået på høyt volum. 130-nivået hadde nemlig tidligere gjort seg gjeldende både som støttenivå og motstandsnivå.

I midten av februar brøt aksjen gjennom det nevnte 130-nivået på svært høyt volum (se A i volumdiagrammet) og samtidig brøt RSI gjennom 50-nivået (D). Jeg fikk kjøpt til 132,50 kr (1), satte stop-loss på 129 kr og hadde et kursmål på 149,50 kr. Kursen fortsatt oppover, men på stadig mindre volum. Da RSI i tilegg så ut til å toppe rundt 80-nivået (E) bestemte jeg meg for å ta gevinst og solgte til 146,50 kr (2). Denne traden gav meg en avkastning på 10,6 % noe jeg var svært fornøyd med.

Etter et par uker var jeg igjen inne i Norwegian med kjøpskurs på 144,50 kr (3). Jeg kjøpte først og fremst fordi kursen hadde falt samtidig som volumet hadde nesten tørket helt inn, noe som tidligere har vist seg å være et godt tegn på at den kortsiktige oppgangen ikke er over. Jeg skal innrømme her at denne handelen ikke ble utført med tungt grunnlag i strategien min, men det skulle vise seg å være en riktig avgjørelse da aksjen en halvannen uke senere brøt gjennom det viktige 150 nivået på høyt volum samt at RSI brøt opp gjennom 50-nivået. Til tross for at jeg ikke brukte strategien, ikke hadde kursmål og ikke brukte stop-loss på denne traden, så dette altså ut til å bli en god trade. Men så kom askeskyen og skapte en stor usikkerhet i aksjen. Hvor lenge ville vulkanutbruddet vare? Hvor store tap ville Norwegian få? Usikkerhetsmomentene var mange, noe som gjenspeilte seg i aksjekursene intradag hvor svingningene var enorme og volumet høyt (Se B i volumdiagram). Jeg så ingen grunn til å sitte med denne aksjen med all denne usikkerheten, så jeg solgte aksjen til kurs 148,85 kr (4) og endte dermed opp med en avkastning på 3%.

Etter fem uker med askeskyer og stengte flyplasser hadde aksjen falt nesten 20% og RSI havnet langt nede i oversolgt område (F). Jeg bestemte meg for å foreta en pilotkjøp ved 120,50 kr (5), for så å fylle på om det skulle vise seg at markedet var enig med meg i at den hadde falt for mye. Jeg satte stop-loss til 110,50 kr som var rett under det første betydelige støttenivået på 111 kr. Etter et par dager snudde aksjen opp, men på lavt volum så jeg avventet. Bare noen dager senere igjen stupte aksjen ned til 110,50 kr og utløste stop-loss (6) som dermed gav meg et tap på 8,3 %.

Aksjen snudde imidlertid raskt ved dette nivået og allerede samme dag som stop-lossen var utløst kjøpte jeg meg inn igjen på kurs 111 kr (7) med stop-loss på 105 kr som så ut til å være neste betydelige støttenivå. Dette var også kun et pilotkjøp, men da jeg så at en bunnformasjon igjen så ut til å bli dannet, fylte jeg på ved 124 kr (8), 119,5 kr(10) og 122,50 kr (11). Bunnformasjonen ble bekreftet og aksjen nådde 130-nivået etter bare knappe to uker, men da på lavt volum (C). Jeg bestemte meg derfor for å sikre gevinst ved 130 kr (9) på de to kjøpene 7 og 8, dette gav meg en avkastning på heholdsvis 17,1 % og 4,8 %. Etter et par dager tok jeg også gevinst for de to siste kjøpene (10 og 11) ved 132,50 kr (12) som gav meg en avkastning på heholdsvis 11% og 8,2 %.

Oppsummert har jeg fått god avkastning av å trade i Norwegian, så hva kan jeg lære av denne handelsanalysen? Vel, hvis du ser på de to handlene som ikke ble utført etter strategien, nemlig handel II og III. Så ser en at begge tradene er de som gav dårligst avkastning, henholdsvis 3% og -8,3%. I den førstnevnte handelen hadde jeg rett og slett ingen plan, ingen stop-loss og ingen kursmål. Det gikk jo greit, men i lengden ville det nok neppe gått like bra om jeg utførte alle handlene mine slik.  Når det kommer til handel III var dette et mindre pilotkjøp så tapet ble ikke særlig stort. Et positivt moment her til tross for at kjøpet ikke fulgte strategien er at jeg i det minste brukte stop-loss, og at denne var mer eller mindre korrekt plassert rett under et støttenivået som viste seg å være solid. Men i bunn og grunn skulle ikke denne handelen vært utført.

Ved å utføre slike handelsanalyser ser jeg et mønster som går igjen hvor de handlene som ikke blir utført i henhold til strategien stort sett ender med liten eller negativ avkastning. Min jobb, som den hele tiden har vært, er derfor å luke ut disse handlene ved å bli mer bevisst og ikke minst disiplinert i forhold til strategien min. Som oftest er det nemlig ikke strategien som feiler, men derimot jeg som feiler i å bruke strategien. Etter å ha lest denne og handelsanalysen av Eitzen Chemical så ser du at jeg stort sett feiler i å bruke strategien i tiden etter en vellykket trade, jeg blir rett og slett revet med og det er dette jeg derfor må jobbe mer med for å forhindre.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *