Hva er aksjekurs?

Kursen til en aksje er prisen per aksje den sist ble omsatt for

Aksjekursen er kort fortalt siste omsatte pris per aksje. For aksjer som er notert på børsen er dette enkelt å se (ref eksempel under). For unoterte aksjer er som regel aksjekursen gitt ved siste emisjon, kjøp av aksje eller en verdivurdering av selskapet fordelt på antall aksjer.

Les også: Hvordan handle aksjer

Siste aksjekurs

Vi tar utgangspunkt i Statoil (STL) på Oslo Børs. For et gitt tidspunkt så aksjekursen slik ut. Her er aksjekursen 165 kr per aksje, dette er den siste omsatte kursen i aksjen. Videre ligger høyeste kjøpsordre på 164,90 kr og laveste salgsordre på 165 kr per aksje.
aksjekurs1

Tilbud og etterspørsel gir nye kurser

Ordreboken viser kjøp og salgsordre. Det vil si hvor mange aksjer som ønskes kjøpt og solgt, og til hvilken pris de er villige til å gjennomføre handelen. I tilfellet under (STL) ligger det ordrer på kjøp av 4973 kr til 164,90 kr og salgsordre på 2527 aksjer til 165 kr.

Hvis det nå skulle komme inn en kjøpsordre på 2000 aksjer til 165 kr, så ville 2000 av de 2527 aksjene umiddelbart bli kjøpt til en kurs på 165 kr. Dette blir da siste aksjekurs for aksjen.

Aksjekurs2

Aksjekurser over tid

Kursen på en aksje blir ofte gitt i en graf over tid. Her blir siste aksjekurs ved børsens stengetid plottet daglig over tid. Det er også mulig å plotte ukes og månedsgrafer hvor siste kurs i hver uke eller måned blir plottet i en graf. Slik ser aksjekursen til Statoil ut de siste 5 årene:

Aksjekurs3

Lær mer om Aksjer og aksjehandel:


*Affiliate-lenke til Tanum.no