2 Comments

Hva er en obligasjon?

En obligasjon er veldig enkelt forklart et gjeldsbrev mellom to parter, der innehaveren av obligasjonen har rett på en fastsatt rente (kupongrente) over en gitt periode, også kalt løpetid, av utstederen. Når perioden utløper må utsteder betale tilbake den lånte kapitalen til innehaver av obligasjonen.

En obligasjon blir som regel utstedt av en stat (statsobligasjon) eller et selskap (kredittobligasjon) som har behov for å låne kapital. For et selskap kan dette for eksempel være for å investere i en kapitalkrevende aktiva (Skip, rigg, leteboring etc) som senere vil generere inntekter til selskapet.

Selvom du har handlet en obligasjon med varighet på for eksempel 5 år, så betyr ikke det at du må bli sittende med denne ut løpetiden. Obligasjoner kan fritt handles i annenhåndsmarkedet, hvorav det største i Norge er Oslo ABM (Alternative Bond Market) hvor det omsettes obligasjoner for rundt 10 milliarder kroner daglig. Oslo ABM er administrert av Oslo Børs.

Foruten den fastsatte renten på den utstedte obligasjonen kan obligasjonen i seg selv endre verdi i annenhåndsmarkedet, dette skjer gjerne når renten på nye utstedte obligasjoner er høyere eller lavere enn de eldre.


Ex. Hvis du handlet en obligasjon med rente på 5 % for 2 år siden, og selskapet du kjøpte obligasjonen fra nå tilbyr nye obligasjoner med en rente på 4 %. Så vil markedet betale mer for å få tak i din olibgasjon med 5 % rente, enn de nye obligasjonene med bare 4 % rente.


Hvordan handle med obligasjoner?
Obligasjoner direkte utstedt fra et selskap er ofte lite tilgjengelig fra allmennheten, her er det som regel stor finansistitusjoner som handler obligasjoner og da ofte til et minimumbeløp på så mye som 500 000 kroner. Du skal dermed ha en del millioner på bok for å ha en disverfisiert portefølje av obligasjoner ved å handle på denne måten.

Heldigvis finnes det enklere måter for oss småinvestorer å investere i obligasjoner, nemlig gjennom obligasjonsfond. På denne måten vil du kunne investere i obligasjoner og samtidig være godt disverifisert. Obligasjonsfond kan enkelt handles på samme måte som andre aksjefond.

Hva er et obligasjonsfond?
Et obligasjonsfond er et verdipapirfond som fungerer av prinsipp på samme måte som et aksjefond. Du handler andeler i et fond som investerer kapitalen i ulike obligasjoner. Det finnes et av hav av ulike typer obligasjonsfond som investerer i obligasjoner med ulike løpetider og kredittscore, og dermed også ulik risiko og forventet avkastning. Fond som investerer i obligasjoner med kortere løpetid enn 1 år kalles også pengemarkedsfond.

Obligasjonsfond kan du handle hos din bank eller nettmegler på samme måte som vanlig aksjefond.


2 Comments

  1. Tilbaketråkk: Anonym
  2. Jeg holder på med en oversettelse (fra USA), der en privatperson har tinglyst en heftelse på en eiendom fordi han ikke har fått betaling for jobben han har utført på huset. Huseieren vil slette heftelsen, og da må han put up a bond / issue a bond / secure a bond / find a bond to overcome the lien. Er det snakk om obligasjoner her? Han “secures a bond” for 250 dollar.
    Er det noen som har forslag til oversettelse for “put up a bond” etc?
    I så fall: Tusen takk!

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *