Hva er en opsjon?

En opsjon i forbindelse med verdipapir er et verdipapir som gir en rett, men ikke plikt til å kjøpe eller selge et underliggende verdipapir (f. eks en aksje) på et gitt tidspunkt til en forhåndsavtalt pris.

I sin enkleste form deles opsjoner inn i kjøpsopsjoner (Call) og salgsopsjoner (Put), men også amerikanske og europeiske opsjoner. Hvis du kjøper en kjøpsopsjon så har du kjøpt rettigheten til å kjøpe det underliggende verdipapiret (f. eks aksje) til en forhåndsavtalt kurs (strike). For dette må du betale en opsjonspremie, som blir prisen du betaler for opsjonene. Hvis kursen ligger over strikeverdi når du innløser opsjonen så vil du tjene penger ved at du kjøper aksjene til strikepris, mens du kan selge dem til markedsprisen som er høyere. Hvis kursen ligger under vil du tape opsjonspremien, det du betaler for opsjonen (Se eksempel under). Du kan investere i opsjoner på Oslo Børs gjennom en nettmegler som f. eks anbefalte Nordnet.

Les også: Alt du trenger å vite om opsjoner, forwards og futures (PDF – Oslo Børs)

Ved å benytte opsjoner kan en ta i bruk mange ulike strategier som byr på utallige muligheter til å enten sikre investeringer (hedge) mot visse påvirkninger eller å gire opp investeringer. Hvis du ønsker å sette deg inn i opsjonsmarkedet og ønsker å vite mer om ulike opsjonsstrategier, anbefales boken nedenfor og heftet: “Opsjoner og futures strategier“(pdf) fra Oslo Børs.

 

Eksempel: Kjøpsopsjon

Du kjøper 100 kjøpsopsjoner (calls) for aksjen ABC til strike 35 kr. Hver opsjon gir en rett til å kjøpe 10 aksjer til kurs 35 kr og opsjonspremien er på 2 kr (Det du må betale for opsjon i forhold til aksjekursen). Du betaler dermed til sammen 10 x 100 x 2 kr = 2000 kr for opsjonene. 

Hvis kursen er under 35 kr, er opsjonene ikke verdt noe. (Du vil ikke kjøpe aksjene til 35 kr, hvis du kan kjøpe dem fritt i aksjemarkedet til en lavere pris). Da har du tapt 2000 kr, til gjengjeld er det også det maksimale du kan tape. Hvis kursen er over 35 kr vil opsjonen være in-the-money. Kursen må imidlertid opp til 37 kr (strike + opsjonspremie) for at du skal gå i null. Over 37 kr vil du få positiv avkastning. Er f. eks kursen 45 kr vil gevinsten din være: (45 – 37) kr * 1000 aksjer = 8000 kr. Du har altså begrenset nedsiden din, samtidig som du får med deg oppsiden. Dette må du betale opsjonspremie for.

For en innføring i opsjoner anbefales denne boken (Tanum.no):

opsjon


Terminologi

 • Amerikansk opsjon: En opsjon som kan innløses når som helst i innen opsjonens levetid.
 • At-the-money: Når opsjonens strike verdi er lik den omsatte kursen til det underliggende verdipapiret
 • Call opsjon: Kjøpsopsjon
 • Forfallsdag: Datoen opsjonen må innløses (eller innen for amerikansk opsjon)
 • Delta: Et forholdstall som sier noe om hvor mye en opsjon beveger seg i forhold til det underliggende verdipapiret. For calls er denne positiv og tilsvarende negativ for puts.
 • Europeisk opsjon: En opsjon som kun kan innløses på forfallsdagen
 • Ikke-standardisert opsjon: Skredderskydd opsjon mellom kjøper og selger
 • Innløsning: Å bruke rette fra opsjonen til å kjøpe eller selge underliggende verdipapir
 • In-the-money: Når opsjonen har positiv verdi. For calls: Når kurs på underliggende verdipapir er større en strike. For put: Når kurs på underliggende verdipapir er lavere enn strike.
 • Opsjonspremie: Prisen for å kjøpe en opsjon (Eventuelt det du får for å utstede en opsjon
 • Out-of-the-money: Omvendt av in-the-money. Opsjonen har kun tidsverdi
 • Put: Salgsopsjon
 • Realverdi: Forskjell mellom strike og kursen på det underliggende verdipapiret.
 • Standardisert opsjon: Samme vilkår for opsjonene som gjør det enklere å handle opsjoner.
 • Strike: Dette er den forhåndsavtale kursen som opsjonseieren kan kjøpe eller selge de underliggende verdipapirene til.
 • Underliggende verdipapir: er verdipapiret som opsjonen er avledet fra og som opsjonspremien beregnes ut ifra.
 • Se ordlisten for flere ord

Innføring i opsjoner

Innføring i opsjonshandel Nordnet


Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *