Hva er et verdipapirfond?

Et verdipapirfond er et fond hvor mange personer går sammen for å investere i verdipapirmarkedet. Verdiene kan forvaltes av forvaltningsselskap som har konsesjon fra myndighetene. Denne formen for investering er lovregulert gjennom verdipapirfondloven som skal sikre at andelseierne får nødvendig og riktig informasjon om hvordan kapitalen investeres og at risikoen holdes tilstrekkelig lav.

Hedgefund, strukturerte produkter, private equity-fond og syndikerte eiendomsfond regnes ikke som verdipapirfond og er dermed heller ikke regulert av verdipapirloven. Her må andelseier selv ta ansvar for egne interesser. 
Verdipapirfondenes forening deler verdipapir inn i fire hovedkategorier:

  • Aksjefond (herunder aksjefond, indeksfond)
  • Obligasjonsfond
  • Pengemarkedsfond
  • Kombinasjonsfond

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *