Hva er faktorfond?

Faktorfond er et aksjefond som bruker utvalgte faktorer i utvelgelsen av aksjer basert på analyse av store mengder data og algoritmer. Fondet er en slags kombinasjon av passivt og aktivt forvaltet fond.

Som det ligger i navnet er faktorfond et aksjefond som velger ut aksjer basert på noen utvalgte faktorer for aksjeselskapene basert på matematiske modeller av store mengder data og strategiske algoritmer.

Se også: Investere i indeksfond?

– Fond som bruker dataanalyse, er muligens fremtiden. Det er mye som har forandret seg i finansverdenen. Vi har fått tilgang til store datamengder, og regnehastigheten har blitt voldsomt forbedret. – Sier Peter Warren til Dine Penger

Et faktorfond er i praksis forvaltet av datamaskiner som innhenter store mengder data, bearbeider den og bestemmer om en aksje skal kjøpes eller selges basert på visse faktorer eller egenskaper med aksjen, alt dette bare på noen sekunder. Faktorene som skal avgjøre kan være veldig forskjellig basert på valgt strategi, men kan basere seg på blant annet størrelse på selskap, momentum, volatilitet og ulike kvantifiserte verdier for kvalitet.

Faktorene bestemmes utifra testede strategier tilbake i tid hvor visse faktorer viser seg å gi meravkastning.

– Det er godt dokumentert at det er forskjeller i avkastning på faktorer. For eksempel viser forskning fra begynnelsen av 90-tallet at småselskaper eller undervurderte selskaper gir meravkastning over tid, sier førsteamanuensis Espen Sirnes ved Universitetet i Tromsø

Intervju – Hva er et faktorfond?

Fordeler og ulemper

Noen av fordelene med et faktorfond er at forvaltningskostnadene typisk er betraktelig lavere enn for aktivt forvaltede fond. I tilegg gir fondet mindre rom for menneskelige feil, i og med at aksjene handles automatisk basert på bestemte faktorer. I tilegg får du utnyttet velprøvde strategier som er tilbaketestet tilbake i tid og skal teoretisk kunne gi meravkastning på indeks over tid

Les også: Dette bør du vite om Faktorfond (Dine Penger)

Ulempene med faktorfond i forhold til indeksfond er at det kan svinge mer enn indeksfond og kan ha dårligere periode enn indeksen. I tilegg er det ingen garanti for at en strategi som fungerte de siste 30 årene, vil fungere i framtiden. Særlig vil meravkastningen for en gitt strategi kunne viskes bort hvis mange begynner å bruke samme strategi eller faktorer å velge aksjer utifra.

Norske faktorfond

Forvalter Faktorfond Størrelse
Storebrand Global Verdi 800 mill
Global Multifaktor 8,7 mrd
Fronteer Solutions Harvest 45 mill
KLP AksjeGlobal LavBeta 22,4 mrd
AksjeGlobal LavBeta II 230 mill

 

– Hele ideen er å gjøre dette enkelt, billig og ærlig for folk flest. Og kostnadsbesparelsene vi har gjort, kommer investoren til gode. Vårt mål er at folk skal synes det er gøy å spare når de ser hvor mye de faktisk sitter igjen med selv etter at kostnader er betalt. Vi har laget en datamaskin fullstendig blottet for magefølelse, og den har aldri en dårlig dag på jobben. – markedssjef Diana Peters i Fronteer Solutions til Dine Penger

Lær mer om faktorfond med Storebrand