Hva er IPS (Individuell pensjonssparing)?

IPS er forkortelse for Individuell Pensjonsparing som er en skattegunstig pensjonsspareordning for privatpersoner.

IPS er en konto hvor du kan spare opptil 40 000 kroner i året (Uten tak for maksimal sparing). Disse pengene er låst til du når pensjonsalder (Tidligst 62 år og utbetales årlig til du er minst 77 år).

Les også: Så mye kan du tjene på ny pensjonspareordning (Eivind Berg)

Den store fordelen med IPS er at du får fradrag fra alminnelig inntekt når du setter penger inn på konto. Setter du inn 40 000 kroner, får du igjen 9600 kr på skatten året etter (24 % for 2017).

Legg imidlertid merke til at dette ikke er gratis penger eller at du slipper å skatte. I praksis betyr dette fradraget at du utsetter skatten til du er pensjonist. I praksis låner du 9600 kr av staten skattefritt, som du kan få avkastning på helt fram til du tar ut pengene. Når du tar pengene ut av kontoen skattes det som alminnelig inntekt (23% i 2018)

I tillegg fordelen med utsatt skatt på innskuddet, så slipper du også formueskatt på inneværende beløp.

Innskuddet du har på kontoen kan du selv forvalte og styre hvordan du ønsker å spare. Du kan handle både aksjer, aksjefond og pengemarkedsfond på en IPS-konto.

Klikk på grafen for å lese Eivind Berg sitt innlegg om den nye IPS-ordningen, her ser du effekten av fordelene med å spare i IPS isteden for Aksjesparekonto.

IPS

 

Pengerådet Podcast – IPS kan bli den beste pensjonsordningen