2 Comments

Hva er kurtasje?

Kurtasje er megleravgift du må betale når du kjøper eller selger aksjer eller andre verdipapirer. Avgiften er en provisjon til aksjemegleren som utfører handelen for deg. For aksjer ligger normalt kurtasjen på minimum 50 kr, eller som en prosenandel av verdien av handelen på rundt 0,05 % (Se eksempel 1). Kurtasjen regnes som en del av omkostningene ved aksjehandel og regnes derfor med når skatten skal beregenes. Her legges kurtasje for kjøp til inngangsverdien, mens kurtasjen for salg trekkes fra utgangsverdien (Se eksempel 2).

Les også: Oversikt over kurtasje ved de ulike nettmeglerne

Som nybegynner i aksjemarkedet er det viktig å være klar over virkningene av kurtasjeavgiften. Handler du ofte, med små beløp vil en eventuel gevinst fort bli spist opp av denne avgiften. Det er også viktig å ikke handle med for små beløp, da vil nemlig kurtasjen fort kunne utgjøre en større prosentandel enn du sannsynligvis vil oppnå i aksjemarkedet, noe som igjen vil bety at du gjerne må oppnå både 5-10 % avkastning kun for å dekke kurtasjeavgiften (Se eksempel 3).

Les også: Kurtasjespøkelset stjal avkastningen min

Eksempel 1: Utregning av kurtasje:

En nettmegler oppgir å ha en minstekurtasje på 95 kr og prosentkurtasje på 0,05 %.

Kurtasjen du må betale for å kjøpe er dermed: Verdien av handelen (Eks. kurs x antall aksjer) X 0,05 % så lenge denne verdien er større enn 95 kr. Hvis verdien er under minstekurtasjen, betaler du minstekurtasjen:

Over: Du kjøper aksjer for 250 000 kr. Du betaler da en kurtasje på 0,05 % * 250 000 kr = 125 kr

Under: Du kjøper aksjer for 25 000 kr. Du betaler da minstekurtasjen på 95 kr. (Ettersom 0,05 % av 25 000 kr = 12,50 kr som er mindre enn 95 kr).

Du finner grensen mellom minstekurtasje og prosentsats slik:

Minstekurtasje / prosentsats = grensebeløp

95 kr / 0,05 % = 190 000 kr (Du betaler altså minstekurtasje for beløp opp til 190 000 kr)

Eksempel 2: Justering av inn- og utgangsverdi for kurtasjeomkostninger

Du kjøper 1000 aksjer i et selskap til kursen 14,5 kr. For dette betaler du 95 kr i kurtasjeavgift. Du selger senere aksjene til kurs 15,3 kr og må her betale 95 kr i kurtasjeavgift. Til selvangivelsen trenger du inngangskurs per aksje og total salgssum (Del 2 skjema Rf-1059)

Inngangskurs per aksje = kjøpskurs + (kurtasje / antall aksjer) = 14,50 kr + (95 / 1000) kr = 14,60 kr

Total salgssum = ( salgskurs * antall aksjer ) – kurtasje = (15,30 * 1000) kr – 95 kr = 15 205 kr

Eksempel 3: Kurtasje av handelsbeløpet

Du betaler en kurtasje på 95 kr for å kjøpe eller selge. Til sammen betaler du altså 190 kr i kurtasje for å kjøpe og deretter realisere handelen. Hvor stor avkastning må du få for å dekke inn igjen denne avgiften og dermed gå i null for ulike beløp:

1000 kr  -> 23 %

2000 kr -> 10,5 %

5000 kr -> 4 %

10 000 kr -> 1,9 %

20 000 kr -> 1 %

50 000 kr -> 0,4 % (Evt minstekurtasje)

Det vil altså ikke være spesielt lønnsomt å handle aksjer med svært små beløp. Da vil indeksfond eller aksjefond kunne være et godt alternativ.

 


2 Comments

 1. Hei,
  Flott og informativ blogg du har. Jeg har et spørsmål til beregningene du har gjort for å finne ut mye en aksje må stige før en dekker inn kurtasjekostnadene. I eksempelet tar du utgangspunkt i 95 kr per handel, altså 190 kr for både kjøp og salg. Jeg ville satt opp regnestykket slik:

  (Beløp – Kurtasje) * X = Kurtasje, der X er nødvendig prosentvis stigning for å gå i null.

  Mulig jeg tar feil her, men jeg får altså ikke samme svar som du gjør. Om jeg setter inn 1000 kr, f.eks., og har samme kurtasje, må aksjen stige 23,5% før den går i null. Tenker jeg feil?

 2. Hei Morten,

  Det er jammen godt jeg har våkne lesere! Jeg skjønner heller ikke hvordan jeg kom fram til de tallene som stod der nå (prøvde å regne meg tilbake på hva jeg hadde gjort feil). Nå er de ihvertfall korrigert og jeg kom fram til det samme som deg når jeg gjorde det igjen nå. Et eller annet som har glippet et sted i beregningene.

  Ha en fortsatt fin jul og nyttår 🙂

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *