Hva er og hvordan brukes teknisk analyse?

Teknisk analyse er metode for å analysere aksjer. Metoden baserer seg på å analysere grafer over tidligere kursutvikling i aksjen for å si noe om fremtidige kursbevegelser.

Det finnes i hovedsak to hovedmetoder for å analysere aksjer (og andre verdipapirer):

  1. Fundamental analyse
  2. Teknisk analyse

Fundamental analyse av en aksje kan regnes som en verdianalyse av aksjeselskapet. Ved å lese regnskapet, kan en med en rekke fundamentale verdsettelsesmetoder komme frem til hva selskapet er verdt per aksje. En sammenligning av denne verdien med aksjekursen avgjør om aksjen er verdt å kjøpe.

Teknisk analyse i motsetning til fundamental analyse, prøver ikke å anslå hva selskapet er verdt, men heller å analysere markedspsykologien og tilbud/etterspørsel etter aksjen. Logikken her er at det ikke betyr noe hva en selv mener selskapet er verdt, det er alltid markedet som bestemmer retningen på aksjekursen.

Den fundamentale analysen fokuserer på de «årsaker» som påvirker kursbevegelser, mens teknisk analyse har fokus på «effekten» av årsakene…Den tekniske analysen fokuserer på markedet for å lese helhetsinntrykket av den samlede informasjonen, og dermed et slags gjennomsnitt av alle analyser
Bjørn I. Pettersen

I teknisk analyse finnes det utallige metoder og tekniske indikatorer som brukes for å prøve å få en indikasjon på hvordan aksjen kan utvikle seg i fremtiden. Det er viktig å ha i tankene at teknisk analyse i stor grad handler om å finne kursutviklinger som er marginalt mer statistisk sannsynlige. Det er ikke mulig å finne sikre tekniske indikatorer. Noen av metodene og tekniske indikatorer som er mest brukt er:

  1. Volumutvikling
  2. Kursformasjoner
  3. Støtte- og motstandsnivåer
  4. Trendkanaler
  5. Relative Strength Index (RSI)
  6. Glidende gjennomsnitt

For å lære mer om teknisk analyse, anbefales å se videoen nedenfor og eventuelt lese noen av de anbefalte bøkene nederst hvis du ønsker en grundigere innføring.

Introduksjon til Teknisk Analyse

Anbefalte bøker om teknisk analyse:

chart patterns

“Chart Patterns” – Bruce M. Kamic

 

 Technical Analysis For Dummies – Barbara Rockefeller

 

 Teknisk Aksjeanalyse – Investtech

 

Financial Times Guide to Technical Analysis – Jacinta Chan

*Disse lenkene er affiliatelenker som leder til Tanum.no

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *