Hva er RSI (Relative strength index)? Hvordan bruke RSI i teknisk analyse?

RSI (Relativ styrke indeks) er en teknisk indikator som brukes i teknisk analyse som indikasjon på momentum i en aksjekurs

RSI i teknisk analyse er en indikator som sier noe om hvor mye en aksje stiger eller faller målt mot seg selv. Dette tallet regnes ut ved å sammenligne styrken på oppgangsdager (dager hvor aksjen stiger) mot nedgangsdager (dager hvor aksjen faller.

De fleste teknisk analyse grafer tilbyr RSI som innebygget analyseverktøy f. eks Netfonds teknisk analyse, du trenger derfor ikke å regne ut dette selv (Heldigvis!), men for forståelsens skyld har jeg tatt med hvordan RSI beregnes her:

RSI = 100 – 100/(1+RS)

Hvor RS = 14 dager snitt oppgangsdager / 14 dager snitt nedgangsdager

RSI gir et tall mellom 0 og 100. Hvor det er vanlig å karakterisere en RSI under 30 som oversolgt og en verdi over 70 som overkjøpt. Ser vi for eksempel siste utvikling i hovedindeksen kan du se at RSI(14) har vært over 70 en periode, noe som altså kan indikere at indeksen er overkjøpt.

Rsi

 

Hvordan bruke RSI i teknisk analyse?

RSI er som alle andre tekniske indikatorer en såkalt “lagging indicator”, det vil si at den egentlig bare viser hva som har skjedd og kan ikke si noe om framtiden. Men den kan brukes sammen med andre indikatorer for å få en idé om momentum til aksjekursutviklingen.

Tradisjonelt sett har RSI blir bruk på en slik måte at en verdi under 30 indikerer at aksjen er oversolgt og kan få en rekyl opp og derfor bør kjøpes. I motsatt tilfelle en verdi over 70 indikerer at aksjen kan være overkjøpt og kan gi en korreksjon ned og derfor bør selges.

Men det er nok ikke så enkelt. Forskning utført av Investtech viser at det kan faktisk være bedre å bruke denne motsatt, slik at overkjøpte aksjer bør kjøpes og oversolgte aksjer selges, du kan lese mer om det her: Hvorfor du bør kjøpe aksjer som er overkjøpt