Hva er skatt på aksjer og aksjefond?

Se også: Hvordan føre aksjer i skattemeldingen

Skatt på kapitalinntekt

Gevinst og utbytter fra aksjer, aksjefond og andre verdipapirer skal beskattes som kapitalinntekt. Denne beregnes ved å først trekke fra skjermingsfradrag som tilsvarer en risikofri rente (For 2016 var denne på 0,4 %), dette trekker du ikke å skatte av. Det som er over skjermingsrenten multipliseres så med en faktor (1,24 for 2017). Dette skal du da skatte 24 % (2017). Effektiv skattesats blir da 1,24×24% = 29,76 % (2017).

Eksempel: Du har en aksjegevinst på 120 000 kroner. Skjermingsfradraget blir da 480 kr. Du skal da skatte 29,76 % av 119 520 kroner = 35 569 kr.

Tilsvarende vil du få tilbake 29,76 % på skatten ved tap på aksjerealisasjoner.

Merk at for IPS vil uttak inkludert gevinst skattes som alminnelig inntekt (23 % for 2018) og at for Aksjesparekonto vil du ikke skatte før du tar pengene ut av kontoen. Her er også skjermingsfradrag bergenet for hele innskuddet på kotoen som helhet, ikke bare det du har i hver enkelt aksje.

Alminnelig skatt Faktor Effektiv skatt
2016 25 % 1,15 28,75 %
2017 24 % 1,24 29,76 %
2018 23 % 1,33 30,59 %

sad

Formueskatt for aksjer

Verdien av dine aksjer, aksjefond og andre verdipapirer skal beskattes som formue. Ligningsverdien er fastsatt til 90% for 2017 og 80% i 2018. Formueskatten er per dags dato på 0,85% på det som overstiger 1 480 000 kroner (Se her for oppdaterte verdier).

Eksempel: Du har aksjer for 3 millioner kroner på aksjesparekonto. 3 000 000 kr – 1 480 000 kr = 1 520 000 kr. Formueskatt av dette blir da 1 520 000 kr x 0,85% = 12 920 kr

Hvis du sparer aksjer og aksjefond i IPS så er disse fritatt fra formueskatt.

Ligningsverdi aksjer Formueskatt
2016 100 % 0,85 %
2017 90 % 0,85 %
2018 80 % 0,85 %

 

Skatteetatens veiveiser for aksjer og andre verdipapirer

Skatteetaten har laget en veiviser som gjør det lettere å finne ut hvordan du skal føre ulike verdipapirer fra ulike type kontoer på skattemeldingen. Klikk på bildet under for å komme til veiviseren.
skattaksjer


Hvordan føre inn i selvangivelsen for aksjer

Det første møtet med skatteetaten som aksjeinvestor eller trader kan fort bli litt kaotisk om du ikke holder tungen rett i munnen og fingrene godt plantet på kalkulatoren. Men det er masse hjelp å finne for den som søker.
Jeg husker fortsatt godt mitt første møte med selvangivelsen etter at jeg hadde begynt å handle med utenlandske aksjer… [Les mer]