Hva er skjermingsfradrag

Skjermingsfradraget er den andel av utbytte du kan motta skattefritt hvert år. 

Skjermingsfradraget er en viss prosentandel av utbytte som du hvert år kan motta skattefritt. Hvis utbyttet er større enn skjermingsfradraget, vil beløpet over beskattes som kapitalinntekt. Hvis derimot utbytte er mindre enn skjermingsfradraget vil dette være ubenyttet skjermingsfradrag som kan overføres og benyttes året etter. Skjermingsfradraget beregnes på grunnlag av en fastsatt skjermingsrente hvert år (For år 2016 var denne på 0,4 %) og gjelder for aksjer eid ved utgangen av året.

Les også: Aksjonærmodellen (Skatteetaten)

Hvis du har realisert en aksje i løpet av året, får du ikke skjermingsfradrag på gevinsten, med mindre du har et ubenyttet skjermingsfradrag fra året før (Hvis du f. eks eide aksjen året før, men ikke mottok utbytte det året).

Skjermingsfradrag = Skjermingsrenten X Skjermingsgrunnlaget

Skjermingsrente = 1,5 % (For 2011)

Skjermingsgrunnlag = Inngangsverdi til aksjen (F. eks kjøpskurs + kurtasje/antall aksjer)

Les også: Skjermingsfradrag – Hva er det og hva betyr det for deg? (Nordnetbloggen)


Eksempler:

1. Mottok utbytte i løpet av året

Du kjøpte 100 aksjer i selskapet ABC til kurs 87 kr. Du betale 75 kr i kurtasje for å kjøpe og eide aksjene ved årets slutt. Du mottok 4 kr i utbytte per aksje.

Skjermingsgrunnlaget = 87 kr + (75/100) kr = 87,75 kr

Skjermingsfradraget = 87,75 kr x 1,5 % = 1,32 kr

Skattepliktig utbytte per aksje = 4 kr – 1,32 kr  = 2,68 kr

Skattepliktig utbytte = 2,68 kr x 100 aksjer = 268 kr

 

2. Mottok ikke utbytte eller utbyttet er mindre enn skjermingsfradraget

Du kjøpte 500 aksjer i selskapet DEF til kurs 55 kr. Du betale 75 kr i kurtasje for å kjøpe og eide aksjene ved årets slutt. Du mottok 0,50 kr i utbytte per aksje.

Skjermingsgrunnlaget = 55 kr + (75/500) kr = 55,15 kr

Skjermingsfradraget = 55,15 kr x 1,5 % = 0,83 kr

Skattepliktig utbytte per aksje = 0,50 kr – 0,83 kr  = Negativt -> 0 kr i skattepliktig utbytte

Ubenyttet skjermingsfradrag per aksje = 0,83 kr – 0,50 kr = 0,33 kr

Ubenyttet skjermingsfraddrag = 165 kr (Dette overføres til neste år se eksempel 3)

 

3. Realiserte aksjen i løpet av året

Vi går her ut i fra at du eide aksjen DEF året før du realiserte denne, men at utbyttet ble mindre enn skjermingsfradraget (Eksempel 2). Du har dermed et ubenyttet skjermingsfradrag på 165 kr fra året før. Du mottar et utbytte på 0,20 kr per aksje i løpet av året og selger senere på året aksjene i DEF til kurs 59 kr og betaler en kurtasje på 75 kr for å selge. Siden du selger før året er omme, er det kun det ubenyttede skjermingsfradraget fra året før som gjelder.

Totalt utbytte = 100 kr

Ubenyttet skjermingsfradrag = 165 kr

Anvendt skjermingsfradrag på utbytte = 100 kr

Rest skjermingsfradrag = 65 kr

Salgssum (ekslusive omkost) = (59 kr x 500 aksjer) – 75 kr = 29 425 kr

Avkastning = 29 425 kr – (55,15 kr x 500 aksjer) = 1850 kr

Skattepliktig gevinst = 1850 kr – 65 kr = 1785 krHvordan føre inn i selvangivelsen for aksjer

Det første møtet med skatteetaten som aksjeinvestor eller trader kan fort bli litt kaotisk om du ikke holder tungen rett i munnen og fingrene godt plantet på kalkulatoren. Men det er masse hjelp å finne for den som søker.
Jeg husker fortsatt godt mitt første møte med selvangivelsen etter at jeg hadde begynt å handle med utenlandske aksjer… [Les mer]


Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *