Hvorfor du bør kjøpe aksjer som er overkjøpt

Relative strength index – RSI – har normalt vært brukt som en indikator på at en aksje er overkjøpt eller oversolgt, men nylig forskning fra Investtech tyder på at RSI bør brukes mer som en momentumindikator.

Relative Strength Index (RSI)

RSI er en teknisk indikator som indikerer styrken på en oppgang eller nedgang i en aksje over et visst tidsrom med et tall mellom 0-100. Er RSI over 70 indikerer dette at aksjen er overkjøpt og i teknisk analyse brukes dette som et tegn på at den kan ha steget for mye på for kort tid og at en reaksjon tilbake kan forventes. Motsatt vei indikerer en RSI under 30 på at aksjen er oversolgt og at en rekasjon opp igjen kan forventes.

Den vanligste bruken av RSI i teknisk analyse er å anse overkjøpte aksjer som salgskandidater og oversolgte aksjer som kjøpskandidater. Men resultatene fra Investtech sin forskning på RSI kan tyde på at en stikk motsatt bruk av RSI kan være en bedre strategi.

 

Hvorfor du bør kjøpe overkjøpte aksjer

Investtech har satt i gang et forskningsprosjekt støttet av Norsk Forskningsråd hvor de undersøker RSI som indikator i teknisk analyse. Etter å ha undersøkt 39718 tilfeller over 19 år på de nordiske børsene hvor RSI(21) krysser de kritiske nivåene 70 og 30, er de forløpige resultatene er nedslående særlig sett i lys av hvordan RSI gjerne brukes i dag.

Når RSI for en aksje passerte et av de kritiske nivåene ble undersøkt de neste 66 dagene for å se hvordan aksjen utviklet seg etter signalet var gitt. (Kjøpssignal når de passerer ned gjennom 30 og salgssignal når de passerer opp gjennom 70.

På grafen ser du resultatet for aksjene på Oslo Børs. Her ser du tydelig hvordan de som har fått salgsignal (overkjøpt) fortsetter å stige, mens de som har fått salgssignal (oversolgt) faller videre over de neste to månedene. Det kan altså tyde på at du bør heller kjøpe enn selge aksjer som er overkjøpt.

Se videoen under for en nærmere prestasjon av de forløpige forskningsresultatene fra Investtech.

 

RSI anses som en god indikator for bruk til stockpicking. En mulig strategi kan være å kjøpe aksjer med høyt momentum, for eksempel når RSI21 går over 70, og holde de så lenge RSI indikerer høyt eller nøytralt momentum. Salg kan for eksempel gjøres når RSI faller under 50. – Espen Grønstad, Investtech

 

 

Vinner eller taperaksjer?

Jeg har tidligere utført et uhøytidelig lite eksperiment for å se hvordan vinneraksjer og taperaksjer utvikler seg. Her fulgte jeg med ukens vinner og taperaksjer hver uke over 3 måneder. De ble ikke plukket basert på RSI-signaler, men kan likevel være interessant i denne sammenheng. I eksperimentet falt porteføljen med vinneraksjer hele 34%, mens porteføljen med taperaksjer steg hele 25%. Altså en svært signifikant forskjell og litt av det motsatte av Investtech sin forskning. Det skal likevel nevnes at mitt eksperiment var basert på særdeles lite data over kort tid.

Les mer om eksperimentet her: Vinnerne vs. taperne – En oppsummering

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *