1 Comment

Hvordan du kan investere i oppstartselskaper

Foto: Austin Distel on Unsplash

Det har aldri vært så enkelt å investere i oppstartselskaper som det er i dag. Det finnes flere plattformer hvor du enkelt kan bli investor og dermed bli med på reisen i spennende gründerselskaper som tidligere var forbeholdt noen få.

Den siste tiden har det stadig dukket opp nye plattformer som gjør det enklere for deg som privatinvestor å investere i oppstartselskaper som før kun var forbeholdt noen få større profesjonelle investorer og familie og venner til gründerne. Dette gir deg en mulighet til å bli med på gründerreisen i et selskap helt fra den spede start og helt til toppen, eller bunnen. For det er ingen hemmelighet at dette også innebærer stor risiko for at du aldri ser pengene dine igjen. Vær veldig veldig bevisst på denne risikoen før du gjør dine første investering!

Risiko med å investere i oppstartselskaper

La en ting være klinkende klart før du gjør din første investering, det innebærer stor risiko å investere i unoterte aksjer i oppstartselskaper! Mange slike selskaper går konkurs og da taper du hele din investering

Det er helt på sin plass å begynne dette innlegget en med en liten bøtte kaldt vann helt nedover nakken din. Ikke se deg blind på de store fantastiske visjonene som et oppstartselskap selvsagt ønsker seg, drømmer om, taler høyt om og jobber hardt for å oppnå. Det er nemlig veldig store sjanser for at visjonene ikke blir noe annet enn nettopp det. Vær veldig klar over dette når du investerer, sett deg godt inn i selskapet og gjør gjennomtenkte vurderinger basert på en objektiv vurdering. Et oppstartselskap i vekstfase har gjerne ikke blitt lønnsomme enda, og det kan ligge veldig mange risikomomenter og uforutsette hendelser som hindringer før en slik lønnsomhet kan oppnås og din investering kan begynne å betale seg.

I tillegg har du et annet aspekt, aksjene du kjøper kan være svært vanskelig å omsette. Det er ikke slik som på børsen hvor det alltid finnes kjøpere og hele handelen er gjort på et blunk. Med andre ord, penger du investerer i et oppstartselskap bør du anse som ute av din økonomi på en lang og ubestemt tid.

Det er selvsagt ikke bare mørkt og dystert. Som investor i tidligfase kan du få veldig god avkastning på pengene dine og få godt betalt for den ekstra risikoen du tar, og ikke minst får du være med på reisen i grunderselskapet, uten å måtte risikere hus og hjem, jobbe livet av deg,  og leve på havregrøt (Hatten av til alle gründere!)

Hvor kan jeg investere i oppstartselskaper

Det finnes flere plattformer som gir deg tilgang til å delta i emisjoner og bli investor for startup selskaper. Det er ingenting i veien for å bruke flere av plattformene samtidig. 

I skrivende stund har du de fire aktørene under som driver med emisjoner for grunderselskaper i Norge. Selv om plattformene er noe ulike, så er målet det samme; Nemlig å gjøre emisjoner og kapitalforhøyelser for små selskaper tilgjengelig for deg.

 • Dealflow – Dealflow er rendyrket for å koble grunderselskaper med potensielle nye investorer som deg. Dette er nok den plattformen per dags dato som har flest investeringsmuligheter.
 • Monner – Monner satser nok hovedsaklig på crowdlending, altså hvor du kan låne ut penger til selskaper mot en gitt rente, men fra tid til annen dukker det også opp muligheter til å investere i grunderselskaper.
 • Around – Denne plattformen har en litt annen tilnærming. Her vil du til enhver tid kun se maksimalt to investeringscase, som er spesielt utvalgt og hvor du kan gå virkelig i dybden for å lære selskapet å kjenne før du investerer.
 • Folkeinvest – Denne er, i likehet med Dealflow, også rendyrket for investering i oppstartselskaper. Her finner du mange spennende caser.

På disse plattformene dukker nye investeringsmuligheter stadig opp. Her kan du lese deg opp på selskapet, hva de ønsker å oppnå, hva de ønsker å bruke pengene til, hvordan selskapet er verdsatt, hvor mye kapital de ønsker å hente, regnskap, budsjett for framtiden, informasjon om menneskene bak selskapet og mye mye mer. Med andre ord, så skal du ha nok informasjon til å kunne avgjøre om dette er et selskap du har troen på og ønsker å investere i.

Hvordan velge ut selskap og gjøre første investering

Nå som du har oversikt over plattformen, vil du raskt oppdage at det finnes mange spennende grunderselskaper du potensielt kan investere i. Så hvordan skal du velge ut hvilke selskap du skal investere i? Og hvordan gjøre første investering?

Med mange spennende potensielle investeringscase kan det vært fristende å hoppe inn i det ene etter det andre, men før du gjør din første investering bør du ha en god og helhetlig plan for hva du faktisk ønsker å oppnå og tenke langsiktig på hvordan du skal bygge opp en eventuell portefølje av oppstartselskaper. Du bør også tenke over hvor mye du faktisk ønsker å investere i forhold til resten av økonomien din, med tanke på den risikoen dette innebærer (Ref avsnitt lenger oppe).

Porteføljen og langsiktig tenking

Å investere i små selskaper som dette krever langsiktig tenking og gjerne i en helhet i en portefølje av ulike selskaper. Her gjelder det å finne balanse mellom å diversifisere mellom mange ulike typer selskaper/bransjer som du har tro på og samtidig ikke spre pengene for tynt slik at administrasjonen av mange små aksjeposter rundt omkring blir for stor. Personlig går jeg heller for noen veldig veldig få selskaper som jeg virkelig har tro på, enn små investeringer i veldig mange selskaper med blandet tro på.

Selskapet, og framtidig potensiale

Så til selve selskapet som du kanskje skal bli eier i. Her er den store jobben, som du absolutt bør ta deg god tid til før du investerer (og dermed låser) pengene dine på ubestemt tid. Sett deg godt inn i alt materiale som selskapet har kommet med, les gjennom dokumentene og investormemorandum. Her finner du mye god informasjon som hjelper deg i å ta avgjørelsen, men husk å ikke la deg frelse. I slike presentasjoner så er gründerne selgere som ønsker å selge sin visjon til deg. Da brukes gjerne mange gode lovord. Prøv å se forbi dette og se på de faktiske tallene, den faktiske løsningen de har, potensielle konkurrenter eller utfordringer, hvor mye du faktisk må betale for selskapet. Hvor høyt er selskapet priset i forhold til forventet lønnsomhet? Hvor mye gjeld har selskapet og hvor mye løpende kostnader for å holde driften oppe? Hvordan er den potensielle framtiden for selskapet og markedet det er i? Når vil lønnsomhet kunne oppnås? Hvor stort er potensialet? Hvor unik er løsningen? Hvor skalerbart er løsningen forhold til kostnader? Hvor enkelt er det for konkurrenter å “kopiere” forretningsmodellen? Generelt gjelder det her å gjøre en due diligence etter beste evne, tenke kritisk og grave i tilgjengelig informasjon. Og hvis det er noe du lurer på, så ikke nøl med å spørre gründerne om dette.

Emisjonen som en indikator

Det er ikke bare selskapet i seg selv du bør tenke over før du investerer. Gjør noen refleksjoner rundt selve emisjonen du er i ferd med å delta i. Denne gir deg nemlig en liten pekepinn på interessen for selskapet, en slags indikator på hvordan andre potensielle investorer ser på selskapet. En stor interesse og rask innhenting av penger, kan være et tegn på stor interesse i selskapet og at andre også ser potensialet, og det motsatte kan være et dårlig tegn, kanskje andre ser utfordringer med selskapet som du selv ikke ser? I tillegg bør du ha i tankene at selskapet gjerne har basert litt av sin strategi for nærmeste framtid på kapitalen fra en vellykket emisjon. Hvis selskapet bare klarer å hente inn minimum av kapitalkravet, så innebærer dette en større risiko for at selskapet går tom for penger enn om de får inn maksimalt av det de ønsker. Avvent gjerne derfor litt for å se an hvordan emisjonen går for seg (Men skal du utnytte skatteinsentivordningen (Les lenger nede), så er det viktig å ikke vente til over grensen.

Eksempel på investering gjennom plattformen Dealflow – Lunsjkollektivet AS

 

Det er veldig enkelt å investere gjennom disse plattformene, jeg kommer derfor ikke til å gå detaljert til verks. Men la oss likevel ta et raskt eksempel. 

Først må du lage deg bruker på den eller de plattformene du ønsker å bruke. Dette er som regel veldig enkelt med en rask innlogging med Bank ID. Deretter er det bare å utforske de mange investerings mulighetene som dukker opp med jevne mellomrom.

La oss ta et eksempel. På plattformen Dealflow kom jeg over selskapet Lunsjkollektivet (som jeg nå for ordens skyld selv har investert i). Selskapet er presentert som vist i skjermbildet under. Her finner du både videopresentasjon, mer informasjon om selve selskapet og deres løsning, informasjon om emisjonen og teamet som står bak og kanskje viktigst av alt, dokumentene. Undersøk selskapet så godt du kan for å se om det passer inn i din strategi.

Når du har bestemt deg, så klikker du enkelt og greit på “Invester nå”. Her velger du om du skal investere som deg selv som privatperson eller gjennom et selskap. Deretter bekrefter du en rekke punkter, deriblant i at du forstår risikoen som er involvert og at du gir ledelsen rett til å tegne aksjer til deg. Det kan også hende du må gjennomføre en enkel hensiktsmessighetstest før du får investere.  Deretter velger du hvor mye du ønsker å investere i selskapet og til slutt signerer du med Bank ID. Enkelt og greit.

Legg merke til at når du har tegnet deg for aksjer, så er dette bindende. Men skulle emisjonen ikke nå minimumbeløp, så gjennomføres den heller ikke.  Når tegningsperioden er over, så vil du få til sendt en ferdig utfylt tegningblankett og instruksjoner på hvor du skal betale inn pengene.

investere i oppstartselskap

Skatteinsentivordningen – Få igjen på skatten for å investere i oppstartselskaper

I 2017 ble skatteintensivordningen lansert, en ordning som gjør at du kan få fradrag på skatten ved å investere i oppstartselskapet. 

Med skatteinsentivordningen vil du kunne få 22 % av beløpet du investerer i et oppstartselskap igjen på skatten. Merk imidlertid at du må investere mellom 30 000 – 500 000 kroner i samme oppstartselskap og at selskapet må oppfylle kriteriene for ordningen, for å få fradraget

I praksis vil det si at hvis du hadde investert 30 000 kroner i et oppstartselskap som oppfyller kriteriene, så hadde du fått igjen 6 600 kroner igjen på skatten. Så har du tanker om å investere mellom 23 400 kr og 30 000 kroner, så kan du like gjerne investere 30 000 kroner så du ikke risikerer å legge gratis penger igjen på bordet.

På investeringsplattformen får du gjerne opplyst om selskapet og emisjonen faller inn under ordningen eller ikke, men noen av kravene til selskapet er altså at det er 6 år eller yngre, færre en 40 ansatte og maksimum 25 millioner kroner i driftsinntekter. I tillegg er det kun de første 1,5 millioner kroner i innskudd i selskapet som gir fradrag for investorene.

Etter investeringen har gjort er det en rekke bindinger som må opprettholdes, både av deg som investor og av selskapet du investerer i, her hentet fra Skatteetaten.no:

 • Selskapet kan ikke utdele utbytte eller foreta utbetalinger i forbindelse med kapitalnedsettelser i treårs perioden.
 • Du eller din nærstående kan ikke være eller tidligere ha vært aksjonærer i selskapet/konsernet det investeres i.
 • Du eller din nærstående kan heller ikke være, bli eller ha vært, ansatt i selskapet/konsernet i løpet av treårsperioden.
 • Du må videre sitte på dine aksjer i tre år.
 • Regelverket innebærer at dersom du investerer i år 1 kan du først selge aksjene, motta utbytte med videre i år 5 for at fradraget ikke vil reverseres. Dersom reglene brytes reverseres hele skattefordelen.

Les mer om skatteinsentivordningen hos skatteetaten her

1 Comment

 1. Tusen takk for den informative artikkelen.
  Jeg kan tilby deg nye næringslokale. Hos MatchOffice får du en rask oversikt over både store og små næringslokaler til leie i hele Norge, helt kostnadsfritt. Tjenestene våre er ukompliserte, helt uavhengige og gir deg et praktisk overblikk over ledige lokaler i ditt ønskede område. Bare med noen klikk så kan du få tilsendt kontaktinformasjon til utleier av dine nye næringslokaler.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *