Investering er bare halve jobben

Mange mener at det å kunne investere i gode prosjekter på sikt kan gi deg økonomisk frihet. Før det er mulig å investere kreves det derimot at du innehar en økonomi som muliggjør denne investeringen. Det er mange som i dagens samfunn drømmer om å nettopp bli finansielt uavhengig.

*Dette er et sponset gjesteinnlegg fra Varmepumpeportalen.no

For å bli finansielt uavhengig er du primært nødt til å tjene en del penger, for deretter å investere disse pengene på en riktig måte. Før du kan si opp jobben og satse på en hverdag uten lønn er det viktig å grundig vurdere dine fremtidige inntektsmuligheter.

Det er i dag mange som gjerne tenker at så lenge du tjener godt er du sikret å gå i overskudd. Men tidligere erfaringer viser at de fleste som tjener mer penger enn tidligere også begynner å øke sitt forbruk. Internasjonale kjendiser som Michael Jackson, Kim Basinger, og Mike Tyson har samtlige søkt konkurs minst en gang i løpet av sine karrierer. 

Det finnes mange naive tanker om rikdom hos folk flest. I denne artikkelen skal vi se på hvordan en kan bli økonomisk uavhengig på en trygg og forsvarlig måte. Tross alt er investeringene bare halvparten av jobben, og økt inntekt, reduserte utgifter, og ikke minst sparte kroner, er minst like viktige dersom du skal bli økonomisk uavhengig. 

Hvor mye penger er nødvendig for å bli økonomisk uavhengig?

Å være økonomisk uavhengig vil for mange tilsi at du kan opprettholde ønskelig levestandard uten behov for et lønnet arbeid. På denne måten kan du nyte den friheten tilværelsen som økonomisk uavhengig kan gi. En tilværelse uten økonomiske bekymringer og tidspress byr på utallige muligheter for den enkelte. 

Det er i dag fullt mulig å bli økonomisk uavhengig før du når pensjonsalder, dersom du begynner å planlegge dette tidlig. Mange mener at det å kunne investere i gode prosjekter på sikt kan gi deg økonomisk frihet. 

Hvor mye penger som er nødvendig for å bli økonomisk uavhengig kommer an på hvilken levestandard du på sikt er ute etter. Det skal være mulig å regne ut hvor mye penger du behøver å spare eller investere før du kan si opp lønnet arbeid. For å foreta denne utregningen er det flere punkter som må tas med i vurderingen. 

Blant annet kan det være nødvendig å kalkulere hvor mye du må spare i måneden for å nå dine mål som økonomisk uavhengig. Det er også nødvendig å kalkulere hvor mye du vil tjene på en investering før du eventuelt kan investere i dine drømmeprosjekter.

Før privat regnskap, og sett opp et budsjett over din privatøkonomi

Om du ønsker å bli økonomisk uavhengig er det nødvendig at du danner deg en oversikt over din private økonomi. Det anbefales å føre et privat regnskap over dine inntekter og utgifter. Deretter bør du foreta de utregninger som er nødvendig for å finne ut hvor mye du behøver å spare for å oppnå drømmen om en hverdag uten inntektsgivende jobb. 

For vanlige mennesker er dette kanskje en uoppnåelig tanke. Om du i tillegg setter opp et månedlig budsjett vil du på sikt oppleve at du i større grad kan oppnå mer økonomisk frihet. Etter at du har fått en oversikt over din private økonomi anbefales det at du setter opp et budsjett med utgangspunkt i tallene i regnskapet. Med et månedlig budsjett vil du sannsynligvis klare å bruke mindre penger enn det du tidligere har gjort. 

På denne måten kan du sette av noen penger i måneden til sparing. I tillegg til sparing er det også en rekke andre tiltak som kan utføres for å leve mer sparsommelig. Om du planlegger å nyte et godt liv uten inntektsgivende arbeid er sparing og en nøktern livstil en god løsning. Har du derimot tilgang til større pengebeløp gjennom arv, salg av eiendom, eller tilsvarende, så er det gjerne greit å ta kontakt med en økonomisk rådgiver før du investerer på egenhånd.

Spar penger på en nøktern livstil

Det er i dag mange mennesker som skulle ønske at de kunne slippe den daglige tidsklemmen som gjerne oppstår i hverdagen i forbindelser med avtaler og jobb. Med mer penger å rutte med kan kanskje hverdagen gjøres romsligere i forhold til både tid og pengebruk. For å komme ut av tidsklemmen kan det derfor være nødvendig at en i familien tar seg et år fri fra jobben eller arbeider mindre enn vanlig. 

For å få dette til anbefales det at du generelt bruker mindre penger i din hverdag. Et redusert forbruk vil derimot ikke nødvendigvis tilsi at du behøver å være gnien i forhold til dine nærmeste og andre mennesker rundt deg. Om du bruker all din tid på å fokusere på sparing vil dette ta mer tid enn det som er nødvendig. 

Dette er tid som du i stedet kan bruke til lønnet arbeid eller på å foreta andre smarte valg som på sikt vil gi bedre resultater. Med smartere valg kan du spare store pengebeløp i måneden. For å ikke bruke for mye mental kapasitet er det viktig å fokusere på lettvinte og praktiske løsninger som fungerer i det lange løp. På sikt er det de riktige og gode valgene som vil gi deg besparelser både i forhold til tid og penger.

Spar penger på å redusere månedlige utgifter

For å oppnå månedlige besparelser anbefales det at du går gjennom listen over månedlige utgifter. En rask oversikt over ditt private regnskap og ditt månedlige budsjett vil gi deg svar på hvilke regninger som eventuelt på sikt kan fjernes eller reduseres. Du kan spare inn penger både på å redusere bruk av internett og mobil. Det anbefales å ringe de ulike leverandørene for slike tjenester, slik at du kan sammenligne priser. 

Transport er en annen viktig utgiftspost som de fleste i dag har iberegnet i sitt månedlige budsjett. Vedrørende utgiftsposten transport kan det være et godt alternativ å selge bilen. Et annet alternativ er å bytte til en rimeligere bil, slik at utgiftene på billånet eventuelt kan reduseres. Å benytte offentlig transport kan også være en god løsning om du ønsker å redusere dine månedlige utgifter. 

I tillegg til utgifter til både lån og drivstoff, så er det vesentlig å se om du kan spare noen kroner på å bytte bilforsikring. I denne sammenhengen er det også viktig å se om du kan spare penger på å skifte forsikringsavtale. De fleste forsikringsselskapene tilbyr en totalpakke med rimeligere forsikring om du samler samtlige av dine forsikringer i et forsikringsselskap.

I forhold til månedlige besparelser kan det også lønne seg å kontakte de ulike strømleverandørene som finnes i dagens marked. Det finnes også andre måter der du kan redusere månedlige strømutgifter. Ved å investere i rimeligere strømformer, som eksempelvis en varmepumpe, vil du kunne redusere strømforbruket ditt betraktelig. 

Dette er en engangsinvestering som vil kunne inntjenes med god margin sett i forhold til et lengre tidsperspektiv. Det finnes i dag utrolig mange leverandører av varmepumper på det norske markedet. Det anbefales derfor å sammenligne priser blant de mange leverandørene på forskjellige anbudstjenester. Varmepumpeportalen.no er et godt eksempel på en slik anbudstjeneste. Det finnes også lignende portaler hvor du kan reforhandle strømpriser og lignende, som i lengden vil kunne spare deg mye penger.

Tjen mer, fokuser på store utgifter, og invester riktig

For å bli finansielt uavhengig skal du først og fremst ha mer penger i banken. Dette gjør du enten ved å tjene mer penger eller redusere utgiftene dine. Fokuser her helst på de store utgiftene, slik som for eksempel forsikring og strømforbruk. Når du tjener mer og sparer bedre, så skal du dessuten investere riktig. Investering er allikevel, som du ser, bare halve jobben med å bli finansielt uavhengig.