3 Comments

Investor, trader eller noe i mellom?

Det finnes utallige fremgangsmåter og strategier i aksjemarkedet. Vi har investorene på den ene siden, som koser seg med regnskapstall og vi har tradere som heller foretrekker chartene sine. Så hvordan skal du finne ut hva som passer for deg? Er det en investor eller en trader som gjemmer seg i deg? Og hvordan skal du begynne med å utvikle din helt egen strategi?

I forrige innlegg, “Fem spørsmål nærmere en investeringsstrategi“, tok jeg opp hvor viktig det var å ha et mål med din inntreden i aksjemarkedet og å bygge opp en strategiplan rundt dette målet. For å bygge opp denne strategien er det viktig at du blir kjent med deg selv, hvilket risikonivå som passer deg og ikke minst hvor mye tid og penger du skal investere. Dette har du kanskje tenkt litt over etter å ha lest det forrige innlegget. Hvis ikke, anbefaler jeg deg å gjøre det nå.

Å utvikle en strategi som passer for deg, din personlighet og din livssituasjon, og som samtidig tilfredsstiller dine krav til risiko, tidsbruk og kapital, er en omstendig prosess og vil sannsynligvis ta mange år. Grunnen til dette er at det tar lang tid å teste ut strategien i praksis, og noe som fungerer i et type marked vil kanskje kunne vise seg å ikke fungere i et annet type marked. Strategien er dermed ikke ferdig uttestet før den har overlevd både et nedadgående marked, et krisemarked og et volatilt marked i tilegg til et oppadgående marked. Men hvis du skulle drive å teste ut alle de utallige fremgangsmåtene som er mulig i aksjemarkedet, vil du aldri komme i mål. Det er derfor jeg mener det er viktig at du blir kjent med deg selv og dine egne forutsetninger før du setter i gang med aksjehandelen, slik at du ikke å sløser både tid og penger på å følge en vei som uansett ikke vil føre deg til målet ditt.

Når du har analysert deg selv og er klar for å bygge opp strategien din, så er det neste steget å finne en allerede eksisterende strategi som passer deg best ut i fra den kunnskap og erfaring du sitter på nå, for deretter å utvikle denne strategien videre til den blir din egen. Med dette mener jeg ikke nødvendigvis å ta utgangspunkt i en enkelt strategi, men heller å plukke ut elementer fra ulike strategier som du føler passer deg. Dermed har du et utgangspunkt å jobbe med fremfor å begynne på bar bakke.

Jeg vil gjerne gjør en sak helt klart før jeg går videre; Å kopiere en stratgi uten å utvikle den til din egen, vil ikke føre deg til målet ditt. Uansett hvor godt denne strategien har fungert for sin forrige eier, så vil den ikke fungerer like bra for deg, av den enkle grunn at den ikke ble laget for å fungere for deg. Et godt eksempel på dette var da Darvas røpet hele sin fremgangsmåte i boken “How I made $2 million dollars in the stock market“. Alle ville jo selvsagt gjøre det samme, og hele 200 000 bøker ble solgt bare de første 8 ukene. Hvor mange av disse 200 000 menneskene tror du kunne ha skrevet en bok med samme tittel i løpet av sitt liv?

Et godt sted å begynne er å finne ut om du passer best som investor, trader, noe i mellom eller begge deler. Jeg vil derfor gi kort indikasjon på hvilke fremgangsmåter og strategier en gjerne bruker som investor eller trader og vil samtidig komme med tips til bøker som omhandler strategier i den aktuelle kategorien. Dette er bøker jeg selv har lest og kan anbefale videre. I tilegg til bøkene som er listet nedenfor, anbefaler jeg Markedspsykologi av Ole Thoresen (Se omtale), da denne tar for seg både enkle tradingstrategier og investeringsstrategier. Nå er det også verdt å nevne at betegnelsene investor og trader ofte brukes om hverandre, og ikke har helt klare definisjoner, men det er mindre viktig i denne sammenheng.

Investoren

Som investor står selskapet i fokus hos deg. Kanskje ser du etter solide selskaper som du mener er undepriset på aksjemarkedet, kanskje ønsker du å investere i mindre vekstselskaper som du har stor tro på eller kanskje du bare ønsker å ha selskaper med aksjonærvennlig utbyttepolitikk i porteføljen. Det finnes utallige fremgangsmåter for en investor, men felles for dem alle er at de gjerne er mer opptatt av selskapet i seg selv fremfor hvordan aksjekursene beveger seg i aksjemarkedet på kort sikt. Som investor er du gjerne opptatt av regnskapene til selskapet og hvordan ulike nøkkeltall som sier noe om inntjeningen, marginene og kostnadene utvikler seg over tid, du utfører altså en fundamental analyse av selskapet. Du er kanskje interessert i hvor godt lederne i selskapet greier å lede selskapet i riktig retning, er opptatt av innsidekjøp fra viktige mennesker innad i bedriften, og du er gjerne interessert i hvilke guiding selskapet gir for sin egen fremtid. Som investor har du også gjerne en lang tidshorisont på dine aksjeinvesteringer. Som Warren Buffet selv sier det; “Our favorite holding period is forever”

 • Peter Lynch – One Up Wall Street (Omtale)(Bokkilden)
 • Robert G. Hagstrom – The Warren Buffet Way (Bokkilden)
 • Benjamin Graham – Den Intelligente Investor (Bokkilden)
 • Ole Thoresen – Verdsettelser av aksjer
Traderen

Som trader er du gjerne litt mer opptatt av kursbevegelsene i aksjemarkedet fremfor selskapets økonomi og fremtid. Du har gjerne en klar definisjon på når du skal kjøpe og selge en aksje basert på kursutviklingen. Til dette bruker du kanskje ulike indikatorer i teknisk analyse, som glidende gjennomsnitt, MACD, RSI, Støtte og motstandnivåer, til å gi deg kjøps og salgssignaler. Du baserer kanskje din strategi på markedspsykologi og forsøker kanskje å holde på en aksje som går i en oppadgående trend, og samtidig som du helst holder deg unna i nedadgående trender. Kanskje er du en daytrader som utnytter små bevegelser i markedet intradag, eller kanskje du forsøker å finne store bunnformasjoner. Kanskje bruker du ikke teknisk analyse i det hele tatt, men kjøper og selger f. eks basert på nyheter fra selskapet hvor du forsøker å utnytte overreaksjoner i markedet til din fordel. Også som trader finnes det nemlig utallige fremgangsmåter og strategier, felles for de fleste er at tidshorisonten er mindre enn for investoren.

 • John Boik – Tidenes Største Aksjetradere  (Bokkilden)
 • Oddmund Grøtte – Aksjekjøp og Daytrading (Omtale)(Bokkilden)
 • Nicolas Darvas – How I made $2 million in the stock market (Omtale)(Bokkilden)
 • Jesse Livermore – How to trade in stocks (Bokkilden)
 • Van K. Tharp – Trade your way to financial freedom (Bokkilden)
Noe i mellom

Som tidligere skrevet kan overgangen mellom en investor og trader være svært flytende. Mange bruker elementer fra begge ytterpunkter i sine strategier. Noen ser gjerne etter solide selskaper som de mener er underpriset i aksjemarkedet, men som de venter med å kjøpe til de ser en klar bunnformasjon i teknisk analyse. De tenker gjerne at uansett hvor rett de måtte føle at de har i sin fundamentale analyse av selskapet, så har det liten betydning i forhold til hva resten av markedet mener. Men også her finnes det naturlig nok utallige fremgangsmåter og strategier. Noen ser gjerne bare på P/E eller P/S og kjøper og selger et selskap basert utelukkende på disse nøkkeltallene, dette vil altså nærme seg trading. Et godt eksempel på en strategi som tar i bruk elementer fra begge kanter er CANSLIM strategien til William O’Neil, som han presenterer i boken “How to make money in stocks”. CANSLIM tar blant annet hensyn til utviklingen i selskapets inntjening, ser etter nye produkter, tjenester og ledere i et selskap, i tilegg til dette ser han på hvordan aksjen gjør det i forhold til resten av markedet, hvordan volumet i aksjen utvikler seg sammen med aksjekursen og hvilken retning aksjemarkedet har generelt

 • William J. O’Neil – How to make money in stocks (Bokkilden)
Eller begge deler

Med “begge deler” mener jeg ikke at du er en investor i det ene øyeblikket og trader i det andre. Det er nok av dem som kjøper en aksje ment som en investering, men som ble selger kort tid etter av tradingårsaker. For ikke å snakke om tradere som blir til ufrivillige investorer når en aksje faller stadig lavere uten at de tar til mot å selge seg ut.

Med begge deler, mener jeg å ha en portefølje for investering og en portefølje for trading. Fordelen med dette er at du får prøvd ut begge deler, men også at du får disverifisert med hensyn på tid og risiko. Ettersom en investeringsstrategi har lang tidshorisont, vil det gjerne ta lang tid å prøve ut en strategi og få nye erfariner. Tradingporteføljen vil derimot gi deg en brattere læringskurve på grunn av den korte tidshorisonten.

Til slutt

Å utvikle en strategi er som sagt en omstendig prosess, men i det lange løp vil dette lønne seg fremfor å kjøpe og selge uten mål og mening. Du bør lese om ulike strategier som du finner interessante for så å ta utgangspunkt i disse for å bygge opp din egen strategi. Finn investoren eller traderen som gjemmer seg i deg. Kjøp eller lån en bok i dag og kom i gang!


Mer fra artikkelserien “Kom i gang med aksjer“:

3 Comments

 1. Flott innlegg 🙂

  Noe som er ganske typisk er at man gjerne utvikler seg til å bli mer langsiktig etterhvert som man blir eldre. Er man 19 år og prøver seg i aksjemarkedet, er man gjerne ute etter litt action og høy risiko. Da blir det ofte litt for hyppige bytter og mye “trading”. Etter noen år i markedet er det ikke så spennende å trade så hyppig lenger, og man ser heller etter litt mer langsiktige strategier. Jeg har ikke statistikk som kan bevise det, men kan vedde på at det finnes veldig få 80 år gamle daytradere 😉

 2. Takk for det Vidde 😀

  Ja, det tror jeg du har helt rett i 🙂 Det stemmer ihvertfall godt allerede med hva jeg har opplevd selv. I begynnelsen kunne jeg nesten være en daytrader til tider, jeg fulgte med hele tiden. Nå har jeg ikke lenger den spenningen ettersom jeg er blitt flinkere til å koble ut følelsene fra aksjehandelen. Så jeg har blitt mye mer langsiktig i forhold til jeg var i begynnelsen og det er ikke gått 2 år en gang 🙂 Så kanskje jeg blir en fullt og helt langsiktig investor til slutt? Det skulle ihvertfall blitt en kombinasjon av en type strategi med elementer fra Peter Lynch og William O’Neil, de har jeg sansen for.

  Skulle forresten likt å møte en 80 år gammel daytrader ja, hehe 😉

 3. Vil det ikke være lettere med en strategi for nybegynnere å finne seg 1-3 selskaper som er solide, god ledelse som man har tro på og som man skaffer seg mest mulig kunnskap om og sitte i disse over lengre tid? Et selskap som gjør det godt vil vel alltid gjøre det bra på sikt uansett hvordan markeded svinger?

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *