5 Comments

Slik går jeg frem for å finne gode kjøpskandidater

Etter flere måneder på sidelinjen er jeg nå på vei inn igjen i aksjemarkedet. I dette innlegget vil du få et innblikk i den prossesen jeg foretar meg i en aksjehandel helt fra utvelgelse av aksjer til evaluering av aksjehandelen.

Hvis du har fulgt med månedsrapportene de siste månedene, så har du lagt merke til at det var vært heller liten aktivitet i aksjemarkedet fra min side, eller rettere sagt, det har vært null aktivitet da jeg har prioritert andre viktigere ting (Les: utdanningen). Men nå er jeg altså på vei inn igjen i aksjemarkedet og tenkte i den forbindelse at jeg kunne invitere deg litt inn i prosessen jeg benytter meg av for å finne, kjøpe, overvåke, selge og evaluere aksjehandlene mine.

Aksjehandelprosessen – UKOSE

Med kun kontanter i porteføljen, kan det virke utfordrende å finne ut hvor en skal begynne for å bygge seg opp en ny aksjeportefølje. For å gjøre denne utfordringen litt mindre har jeg “utviklet” en liten prosess for meg selv som fungerer som en prosedyre på hvordan en aksjehandel skal utføres i praksis. Denne prosessen har jeg gitt navnet “UKOSE” som står for “Utvelgelse – Kjøp – Overvåking – Salg – Evaluering”. Prosessen i og for seg er jo ganske enkel, ingen hokus-pokus her og er illustrert til høyre her med denne trakten og “klinkekulene” som du ser. Hvis du ikke har skjønt det så er altså klinkekulene ulike aksjer.

Hensikten med å ha en slik prosess er i bunn og grunn for å sørge for at aksjehandlene og beslutningene for disse blir foretatt i henhold til strategien og ikke mine udugelige menneskelige følelser. Prosessen skal altså hindre at jeg slenger meg inn i en aksje uten mål og mening, sørge for at aksjene blir overvåket i forhold til planen og strategien og ikke minst sørge for at jeg til enhver tid tar lærdom av de aksjehandlene jeg har gjort og dermed bygge meg opp mer erfaring. Prosessen forklares nærmere i punktene under:

1. (U) – Før jeg kjøper – Utvelgelse av aksjer

Det første steget i prosessen er naturlig nok utvelgelse av aksjer. Jeg har tidligere skrevet om hvordan jeg finner frem til potensielle kjøpskandidater. Disse kjøpskandidatene blir så sluppet oppi den tenkte trakten som siler ut hvilke aksjer som er verdt å kjøpe. Hvordan dette går for seg har jeg litt forskjellige tilnærminger til alt etter omstendighetene. Noen ganger er jeg ute etter å bytte ut en aksje i en portefølje, andre ganger skal jeg bygge opp en helt ny portefølje og andre ganger igjen finner jeg et spennende kortsiktig case.

Jeg tar utgangspunkt i det som kanskje er det vanligste tilfellet hos meg, nemlig at jeg ønsker en ny aksje inn i porteføljen. Da bruker jeg gjerne det jeg kaller “cupmetoden” (Illustrert til høyre). Her velger jeg ut gjerne 8 aksjer basert på ulike kriterier. Er det en langsiktig investering så ser jeg gjerne på litt fundamentale forhold og etter spennende selskaper. For mer kortsiktige trades, som de i tradingporteføljen min, så tar jeg gjerne utgangspunkt i tekniske formasjoner eller signaler. Jeg stiller så to og to aksjer opp mot hverandre, her forsøker jeg så godt jeg kan å stille lignende selskaper eller selskaper i samme bransje opp mot hverandre. (F. eks Norwegian og SAS som A og B, og Austevoll Seafood og Grieg Seafood som C og D, osv). Målet med denne modellen er å komme frem til det beste alternativet uten å måtte bruke masse tid på å undersøke alle selskapene like grundig. For hvis et selskap er bedre enn det andre, hvorfor skal jeg gå videre med enda grundigere analyser for det selskapet som viste seg dårligere?

For hver fase gjør jeg stadig grundigere undersøkelser av aksjen og selskapet. Mens det å komme inn i første fase gjerne ikke krever noe annet enn interesse fra min side så vil neste fase kreve, for tradingporteføljen, en litt grundigere teknisk analyse. Videre i neste fase igjen vil det kreves en grundigere analyse av de fundamentale aspektene og triggerne i aksjen, f. eks innsidekjøp, nylige kontrakter, har selskapene nært forestående hendelser f. eks en oppdatering om oljebrønn eller utleggelse av regnskap? osv.  Til slutt står jeg igjen med én aksje som har gått gjennom alle analysene og som står igjen som vinneren og dermed som kjøpskandidat til porteføljen.

2. (K) – Kjøpsprosessen – Hvorfor kjøper jeg og hva er planen?

Når en kjøpskandidat er funnet i første del av prosessen er neste steg å kjøpe denne aksjen, en enkel sak ikke sant? Vel, før jeg kommer så langt som i å faktisk kjøpe aksjen, så må jeg notere ned kjøpsbegrunnelsen og ikke minst en plan over aksjehandelen. Dette er for å påminne meg selv i overvåkningsfasen hva som var hensikten med kjøpet og dermed hvordan jeg skal håndtere den i ulike situasjoner. I planen inngår også ulike kursnivåer som brukes i overvåkningen, dette kommer jeg tilbake til i neste punkt. Hensikten med å ha en plan er å beholde den opprinnelige idéen bak aksjehandelen og sørge for at den blir gjennomført deretter. En aksje som er kjøpt for en langsiktig investering skal f. eks ikke bli solgt på grunn av intradag støy i aksjemarkedet og omvendt skal ikke en kortsiktig trade bli til en langsiktig investering som låser kapitalen.

I kjøpsprosessen inngår selvsagt også det praktiske med å kjøpe aksjen som i de aller fleste tilfeller går helt smertefritt. I noen tilfeller vil imidlertid spredningen mellom kjøps og salgsordren være så stor at det kan by på utfordringer å få aksjen til ønsket kurs (Jeg prøver helst å luke ut slike aksjer i første punkt). I andre tilfeller kan aksjen ha utløst et salgssignal eller kanskje hoppet opp mange titalls prosent i løpet av den tiden jeg har brukt på å undersøke aksjen, da må jeg revurdere hele kjøpet. I denne delen av prosessen gjør jeg også en rask vurdering av aksjemarkedet. Stanger f. eks hovedindeksen mot et motstandsnivå så avventer jeg gjerne kjøpet.

3. (O) – Underveis – Overvåkning av aksjer

Aksjen er inne i porteføljen og neste steg, det lengste steget i prosessen er å overvåke aksjen i forhold til planen. Med overvåkning av aksjen, mener jeg ikke å følge med på aksjen gjennom hele dagen hver dag. Det ville ført til at jeg ville blitt revet med i markedsstøyen og gjerne gjort beslutninger uten rot i strategien. (Noe jeg desverre har erfaring med).

Her har jeg på forhånd satt opp ulike kursnivåer i planen som ble etablert i forrige punkt som jeg må være obs på, disse er nesten utelukkende basert på teknisk analyse, såkalte støtte og motstandsnivåer. For støttenivåene (rød) setter jeg gjerne en kursalarm litt over, slik at hvis kursen nærmer seg dette nivået får jeg en e-post om dette slik at jeg kan følge litt ekstra med. Etablerer kursen seg under et støttenivå som også ble satt som salgsnivå i planen, så selger jeg aksjen. Foruten disse automatiske kursnivåene så ser jeg også på en rekke andre parametre, deriblant volum, nyheter, formasjoner etc.

For den andre veien, altså når kursen nærmer seg et motstandsnivå (grønn), så har jeg i noen tilfeller også kursalarm. Hvis aksjen etablerer seg over dette nivået kan jeg endre planen og heve nedre nivået for salg (F. eks fra rød linje til grønn linje, slik at den selges hvis den igjen etablerer seg under grønn linje). Disse nivåene er litt avhengig av kjøpsbegrunnelsen, tidshoristonten og selvsagt teknisk analyse. (For langsiktige investeringer brukes gjerne litt andre metoder for å overvåke aksjen).

I tilegg til å sette kursnivåer, så overvåker jeg også ved å få oversikt ved slutten av dagen for viktige hendelser og kursbevegelser. Ellers går jeg gjennom en noe grundigere oversiktsanalyse i slutten av hver uke. Hensikten med å overvåke aksjene er ganske opplagt for å kunne ha tilstrekkelig oversikt til å ta beslutninger i henhold til strategien og planen for den aktuelle aksjen.

4. (S) – Salgsprossesen – Hvorfor selger jeg?

Kjøp og salg er to sider av samme aksjehandel og på samme måte som for kjøpsprosessen så må jeg altså begrunne hvorfor jeg selger. Dette er igjen for å hindre at jeg gjør beslutninger basert på følelser. Det er for eksempel ikke en godkjent grunn å selge fordi jeg føler at det ikke kommer til å skje noe med aksjen. Hadde mine følelser kunne sagt noe som helst om hvor aksjekursen skal, så hadde jeg nok vært billionær. Kursen jeg selger til er avgjørende for hvilken avkastningen jeg får og jeg ser dermed på salgsstrategien som minst like viktig som kjøpsstrategien.

Avgjørelsen for når jeg skal selge en aksje er veldig avhengig av den opprinnelige hensikten med kjøpet og planen basert på denne hensikten. Hvis det er en kortsiktig trade selger jeg gjerne enten ved et forhåndsbestemt lavere kursnivå (Såkalt stop-losss) eller f. eks hvis aksjen stiger brått opp i overkjøpt område og støter mot et motstandsnivå. For en aksje kjøpt med lengre tidshorisont har jeg gjerne en litt annen tilnærming, jeg er jeg gjerne ute etter å “fange en trend” og la stop-lossen følge sakte men sikkert etter hvis kursen utvikler seg positivt (trailing-stop). Generelt for alle aksjehandler er jeg også obs på større kursformasjoner som gjerne øker sannsynligheten for at aksjen topper ut.

5. (E) – Etter jeg har solgt – Evaluering og læring
Eksempel på handelsanalyse for SBX (Klikk for å lese hele)

Du har kanskje lest noen av handelsanalysene mine her på Aksjebloggen? Da har du i så fall allerede hatt et møte med siste del av prosessen min, nemlig å evaluere aksjehandelen i ettertid. Dette er en veldig viktig del av prosessen min, da det er her jeg får avkastningen i form av kunnskap gjennom bearbeiding av den nye erfaringen min. Hensikten er først og fremst å lære meg selv å kjenne i forhold til aksjehandelen og hvordan jeg utfører det i praksis i forhold til den strategien og planen jeg har satt opp. Å ha følelsene i sjakk er som kjent et viktig moment i aksjehandelen, og til det er denne evaluering- og læringsprossesen et godt verktøy.

Evaluering foretas alltid etter at aksjen er solgt ut og gjerne en liten tidsperiode etter. Dette er hovedsaklig for å distansere meg litt fra aksjemarkedets hete og for å hindre innvirkning fra det faktum at jeg har penger på spill. Måten jeg foretar evalueringen er å gå gjennom hva som skjedde, hvordan aksjehandelen ble utført i forhold til planen og strategien, hva som eventuelt gikk galt og hvorfor, og kanskje viktigst av alt hva jeg eventuelt kan gjøre bedre i en lignende situasjon. Dette er noen av spørsmålene denne prosessen forsøker å gi et svar på:

 • Hvordan gikk handelen? (Lage en oversikt over handelen i aksjen med begrunnelser etc)
 • Hvordan ble handelen utført i forhold til planen og strategien?
 • Hva kunne eventuelt vært gjort annerledes?
 • Svakheter med strategien?
 • Svakheter med mine handlinger?
 • Etc.

Jeg håper dette har gitt litt innsikt i hvordan jeg tenker i forhold til aksjehandelen. Dette er en prosess som fortsatt er under utarbeidelse og som sannsynligvis vil utvikle seg videre etterhvert som jeg bygger meg opp mer erfaring og jeg lærer mer om meg selv og aksjehandel.

 

5 Comments

 1. Gjennomtenkt og helhetlig tilnærming. 🙂

  Du sier at du ønsker å distansere deg litt fra handelen før du evaluerer den, og det tror jeg er veldig fornuftig. Følelsesmessig kontroll er imidlertid også veldig viktig i alle de andre stegene i prosessen.

 2. Du har skrevet ned en strategi og tenkt nøye gjennom hvert enkelt step av en handel. Imponerende! Jeg tror ikke det er alle som har såpass kontroll og det er nok mye på aksjemarkedet som bestemmes av følelser. Spørsmålet er jo om du klarer å motstå disse idiotiske følelsene selv om du har en plan..?

  Du får holde oss oppdatert med avkastningsprosenten 😉

 3. @Vidde: Følelsesmessig kontroll gjennom hele prosessen er nok en av nøklene til å lykkes ja 🙂

  @Formuebygging: Takk, tror jeg 🙂 Desverre er det nok litt imponerende da det ikke virker som om det er veldig mange som gjør det når de begynner med aksjer. Folk bruker vel gjerne betraktelig mer tid på å finne og kjøpe en vaskemaskin til 5000 kr enn når de handler aksjer til gjerne 20-30 000 kr.

  Det er forresten et veldig godt spørsmål og svaret er nok desverre nei. Jeg er et menneske, jeg har følelser og det er jeg som til syvende og sist tar avgjørelsene mine og selvsagt vil jeg da til tider bli utsatt for mine egne følelser. Men målet vil da være obs på dette for å minimere denne innvirkningen og jeg merker en stor forbedring jo mer erfaring jeg får.

  Avkastningen holder jeg dere selvsagt oppdatert på gjennom månedsrapportene. Jeg kan avsløre så mye som at jeg gleder meg veldig mye til å skrive neste månedsrapport (Med mindre noe brutalt skulle skje i aksjemarkedet før den tid (Bank i border)) 😉

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *