14 Comments

Tiltalt for kursmanipulasjon for å lure noen lite lure roboter

Nylig ble det kjent at Oslo Politidistrik har tatt ut tiltale mot to privatpersoner for det de mener er kursmanipulasjon ved å utnytte svakhetene til en aksjerobot og dermed flytte kursene til eget favør. Gjennom tilsammen 2200 handler av denne typen skal de ha tjent 160 000 kr og 250 000 kr på disse handlene. I kjølvannet av denne tiltalen har det oppstått store diskusjoner om hvorvidt dette i det hele tatt kan være ulovlig og hva de har gjort som kan regnes som ulovlig?

Bruken av aksjeroboter på Oslo Børs har eksplodert gjennom de siste 2-3 årene, dette er små programmer som legger ut kjøps og salgsordre basert på ulike algoritmer. Aksjeroboter er mer eller mindre skapt for å forsøke å finne mønstre i aksjehandelen og utnytte disse for å få en edge i markedet. Når en aksje f. eks bryter gjennom en teknisk støtte eller motstand, vil roboten handle før du i det hele tatt har rukket å blinke.

Det er nettopp en slik aksjerobot disse to personene greide å finne å finne mønsteret til i en ilikvid aksje. Fremgangsmåten de brukte er beskrevet nederst i en artikkel fra Dagens næringsliv, men kort fortalt lå roboten inne med både kjøps og salgsordre, når disse personene da kjøpte på salgskursen som roboten lå ute med så økte roboten automatisk både kjøps og salgsordrene. Da var det bare å gjenta dette, da denne roboten automatisk ville fortsette å øke kjøps og salgsordrene. Til slutt selger en til aksjerobotens kjøpsordre som nå ligger mye høyere. Altså en veldig lite lur aksjerobot.

Nå er jeg ingen ekspert i lov og rett, men jeg har virkelig vanskeligheter med å finne ut hva disse personene har gjort galt? I et fritt aksjemarkedet skal det da være helt lovlig å kjøpe og selge så mange aksjer en ønsker til kursen som er tilgjengelig. En skal da ikke bli straffet med opp til 6 års fengsel fordi en robot som handler på vegne av et menneske og på ordre fra et mennske, er så lite lur at den legger ut stadig høyere kurs for hver minste lille handel som blir gjort. Det er et fritt marked og personene som står bak aksjerobotene har selv valgt at roboten skal legge ut odre for dem på denne måten, da er disse odrene en del markedet tilbud og etterspørsel av aksjer.

En annen ting som slår meg, og som jeg har vanskeligheter med å forstå er at de tiltalte blir beskyldt for å ha lagt ut ikke reelle ordre til den hensikt å manipulere markedet og bevisst forsøke å lure aksjerobotene. Er det ikke nøyaktig det samme robotene forsøker på? De legger ut både kjøps og salgsordre samtidig og endrer samtidig kursen for hver minste lille handel i forsøk på å dra markedet i ønsket retning. Hva om dette hadde vært utført av en privatperson og ikke en robot, da hadde vel dette vært regnet som ulovlig. Men aksjeroboter ser ut til å være beskyttet.

Aksjerobotene forsøker å lure markedet ved å legge ut odre på en strategisk måte for å styre kursen i riktig retning. Så hvorfor er dette lovlig, mens det ikke er lovlig for en privatperson å prøve å lure disse lite lure robotene? Gjelder ikke lovverket for aksjeroboter?

Jeg skal ikke utdype denne saken noe mer. Jeg måtte bare lufte tankene litt rundt denne saken og lurer også på hva dere lesere mener om dette og om aksjeroboter generelt?

Du kan lese mer om denne saken i følgende artikler:


14 Comments

 1. Dette var en svært interessant gråside av lov og rett. Jeg må nok stille meg bak i at de som har satt igang en programvare som skal handle for dem, er den som må dessverre tape. Et menneske skal kunne få lov til å være smartere enn roboter, selv om det fører til utnytting for de med dårlig programerte roboter (de har selv valgt denne løsningen).

  Så om to mennesker biddet opp og shortet ned mot hverandre i “nær” real-time, så ville denne saken ha vært ikke ulovlig? Ingen logikk. Finner man ut en svakhet, kan man benytte seg av den, men har man fått tak i en svakhet ved kjøp eller inside informasjon er det manipulasjon.

  Så spørsmålet er, fant de ut svakheten selv eller hadde de informasjon om denne svakheten fra andre hold. Det er vel her denne prinsipielle saken må deles i ikke skyldig vs skyldig.

 2. Helt enig med deg her Vegard. Det er vel kanskje og de fleste med litt fornuft i behold.

  Slik det kommer frem av kommentaren fra han ene som er tiltalt i denne artikkelen (http://www.dn.no/forsiden/borsMarked/article1956871.ece). Så virker det nok ganske tilfeldig at han har funnet mønsteret. Han er en daytrader og følger med hele tiden, og da legger en godt merke til disse robotene som handler i hutt og pine på børsen. Å legge inn et lite bud eller å kjøpe en lite porsjon aksjer er ikke uvanlig for å se hvordan børsen reagerer og ei heller ulovlig. Skulle det vært ulovlig hadde en vært nødt til å forby handler under en viss sum. Dette gjør jo også roboter som ofte kan kjøpe og selge bittesmå andeler av aksjer om gangen, noe en privatperson ikke kan gjøre uten å måtte betale dobbelt så mye i kurtasje. Rettferdig?

  Det er ikke vanskelig å se alle robotene som er på ferde på børsen. F. eks er det vanlig med roboter som legger ut bittesmå handler f. eks hvert 5 minutt. Hvis en studerer disse nøye nok, og da særlig i litt illikvide aksjer, så finner en fort ut hvordan de fungerer og reagerer på ulike hendelser. De fleste robotene er imidlertid ikke like dum som denne var og er vanskelig å utnytte.

  Så jeg vil virkelig tro at dette er noe de har funnet ut selv. Jeg kan ikke skjønne at en student og en annen privatperson som handler gjennom Nordnet i lille Norge, skal få innsideinformasjon om en aksjerobot operert fra et stort internasjonalt meglerhus som Timber Hill er.

 3. Vel, dette lukter vel innsidehandel lang vei, spør du meg. Så lenge det er noen som jobber med kjøp og salg av aksjer, som manipulerer en robot på en måte som går i deres favør i fht aksjer, er det vel definisjonen av innsidehandel (http://no.wikipedia.org/wiki/Innsidehandel).

  Ut fra DNs artikkel om denne saken forsto jeg det slik at det var en ansatt ved Oslo Børs og en student som hadde gjort dette sammen. Kjipt å lære leie vaner allerede når man er student.

 4. Innsidehandel? Den ser jeg absolutt ikke. Innsidehandel er jo noe helt annet. Da er det snakk om personer som sitter på sensitiv informasjon om et selskap som enda ikke er offentliggjort og som handler aksjer på grunnlag av dette. Ei heller kan de ha fått informasjon om algoritmene til aksjeroboten, det er nok ikke noe et stort internasjonalt megerhus som Timber Hill avslører til to privatpersoner i lille Norge. De to personene har ingen kjennskap til hverandre, og hvor leste du at han ene jobber ved Oslo Børs, det kunne ikke jeg finne noensted, ikke at det er vesentlig.

  Aksjerobotene er jo intet annet enn en person som har valgt å handle med aksjer ved hjelp av datastyrte algoritmer som kjøper og selger aksjer til bestemte kurser. Ofte legger de ut både kjøps og salgsodrer samtidig, og forsøker som i dette tilfellet å flytte markedet, alså å lure eller manipulere markedet ved å ende odrekursene straks noen kjøper noen aksjer. De endrer ordrene, og da er det da fullt lovlig å handle igjen til de nye kursene som de legger ut. Hvis ikke hadde vi ikke hatt noe fritt marked. Hvis noen selger til en kurs så skal det da være helt lovlig å kjøpe til den kursen uansett. En skal ikke være fritatt fra sine ordre bare fordi en har nok kapital til å sette roboter til å gjøre jobben for seg. Da gjør en ikke jobben sin godt nok.

  Det disse personene har gjort er å handle på informasjon som er fritt tilgjenglig i markedet, ihvertfall for dem som virkelig følger med. Så hva har de egentlig gjort ulovlig her? De kjøpte aksjer som lå ute til salgs og de kjøpte gjerne ikke å mange i slengen. Men det er ingen lov mot hvor mange aksjer en kan kjøpe. Aksjerobotene er jo verstinger når det kommer til å kjøpe lite aksjer om gangen. Så hvorfor skal store meglerhus med sine aksjeroboter beskyttes, mens privatpersoner blir tiltalt for å gjøre akkurat det samme som aksjerobotene gjør? Det er det jeg lurer på.

  For det er jo det de har gjort. De har operert på samme vis som en aksjerobot ved å bruke algorimer til å forsøke å få kursen i ønsket retning. Det er jo det aksjerobotene gjør ved å stadig endre kursene på odrene de legger ut. De forsøker å flytte markedet. Så hva er forskjellen her? Hvorfor skal ikke privatpersoner få lov til å handle på de odrene som legges ut? Har vi ikke et fritt marked? Eller skal store meglerhus beskyttes og kunne herje fritt med dumme roboter som forsøker å gjøre jobben for dem, og når det ikke går, så skal de som har handlet fra aksjeroboten bli straffet for det?

 5. Mulig jeg blingset der, men du ba strengt tatt om meningene til andre her, og for en som ikke kjenner veldig bra til akjsehandel, kan dette umiddelbart virke som innsidehandel. Det virker nesten som du tok dette personlig, men som sagt, du ba om andres mening.

 6. Jeg beklager virkelig vist du tok den kommentar slik, det var ikke meningen. Jeg ba om meninger ja og har sterke meninger om saken selv derfor kom den kanskje litt overengasjert 😉

  Jeg forstår godt at du kan ha blingset. Jeg må jo innrømme at når jeg først skumleste denne saken første gang så tenkte jeg jo med en gang at dette nok en gang bare var noen griske kriminelle som hadde vært på ferde. En antar jo at når noen blir siktet at det ligger gode grunner bak og at de ikke tar å sikter hvem som helst. Men nå jeg leste litt mer om saken, så skjønte jeg at dette bare er jo snakk om to helt ordniære folk som driver med litt aksjehandel selv og som strengt tatt ikke har gjort noe annet enn hva hvem som helst andre hadde gjort i samme situasjon uten at de ville trodd det var ulovlig.

  Beklager igjen om du opplevde svaret på kommentaren som krass, for det var absolutt ikke meningen 😉 Jeg er glad for å høre både dine og alle andre sine synspunkt. Jeg er nok bare veldig engasjert her 😉

 7. I online skytespill finnes ofte juks, ofte noe som kalles “aimbots”. Det er en type programvare som hjelper deg å låse sikte på motstanderen slik at du får 100% treff hver eneste gang. Dette var mer utbredt før, nå er det bedre beskyttelse mot mennesker som prøver slik programvare.

  Er ikke disse robotene juks? Det gir traderen en edge som ikke alle andre har? Burde ikke aksjemarkedet være likt for alle?

 8. Hehe, fin sammenligning 😉 Bruken av aksjeroboter gjør nok markedet litt mer urettferdig ja. Men det ser nok ut til at det er kommet for å bli, desverre.

 9. Da har de blitt dømt i tingretten: Oslo Tingrett har dømt de to daghandlerne Svend Egil Larsen og Peder Veiby til henholdsvis fengsel i 90 dager og 120 dager for markedsmanipulasjon. Dommen er betinget med en prøvetid på to år. I tilegg inndras gevinsten fra de aktuelle handlene.

  (Se nye artikler i innlegget over).

 10. Ja, så gjennom dette foredraget og hadde faktisk planer om å skrive et innlegg på bakgrunn av det. Men som du sier ja, så er det er foredrag som absolutt anbefales til alle som handler med aksjer. Aksjeroboter ser ut til å ha kommet for å bli og står for en veldig stor del av handlene i aksjemarkedet.

Leave a Comment

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *