Prosjekt “Pengetre”

Prosjekt “Pengetre” er mitt personlige prosjekt for å se om jeg kan få et lite pengetre til å vokse opp fra biinntektene mine. Her kan du følge utviklingen fra jeg sår det første frøet til jeg en dag kan høste penger fra treet. Kan jeg nå 1 million kroner?

Det begynte med noen små kroner, så noen hundrelapper, nå drypper det inn et par tusenlapper i måneden fra sideprosjektene mine (Deriblant denne nettsiden). I begynnelsen av 2015 bestemte jeg meg for å samle disse inntektene på en konto og se om jeg kunne få de til å vokse til et fint lite pengetre. Prosjekt “Pengetre” ble til!

Det var først ment som et personlig prosjekt, men så slo det meg at dette kanskje kunne være både interessant og til inspirasjon for deg som leser Aksjebloggen. Så med noe nøling, det er tross alt noe “skummelt” å blotlegge et slikt prosjekt, ble dette publisert for hele verden å se.

Legg merke til at dette er en sideportefølje for meg som kommer i tilegg til aksjefondkontoen og den vanlige aksjeporteføljen. Her tar jeg gjerne litt større risiko og satser mer på aksjer med stort vekstpotensial. Ikke se på noen av aksjene her som aksjetips! Se disclaimer nederst.

Prosjekt Pengetre ble avsluttet januar 2017 – Les siste status her: Fra 0 til 178 500 kroner på 2 år

Om Prosjekt “Pengetre”

I motsetning til min andre aksjeportefølje har jeg ikke her en omfattende aksjestrategi. Reglene er enkle og investeringsfilosofien er enkel. Overskudd fra sideinntektene + 2000 kr/mnd fra lønn settes inn på kontoen “Pengetre”. Disse brukes til å trade både korte og lange trender i ulike aksjeselskaper, da hovedsaklig mindre selskaper med stort vekstpotensial. Resultatet blir rapportert hvert kvartal og trades blir omtalt først etter de har blitt realisert.

Pengestrøm til porteføljen

  • Inntekter fra annonser Aksjebloggen og Målbevisst.no
  • 2000 kr/mnd fra lønn (f.o.m Nov 2015)
  • Eventuelle andre biinntekter

Innlegg om “Prosjekt Pengetre”

Utvikling Aksjeporteføljen

Her er oversikten over den totale utviklingen i Prosjekt Pengetre:

År

Netto inn

Beholdning

Differanse

2016 50 500 kr 178 500 kr 80 500 kr
4. Kvartal 2016 18 500 kr 178 500 kr 23 500 kr
3. Kvartal 2016 12 500 kr 155 000 kr 23 000 kr
2. Kvartal 2016 11 500 kr 132 000 kr 7 000 kr
1. Kvartal 2016 8 000 kr 125 000 kr 27 000 kr
2015 51 800 kr 98 000 kr 98 000 kr
4. Kvartal 2015 23 000 kr 98 000 kr 63 200 kr
3. Kvartal 2015 9 200 kr 34 800 kr 11 400 kr
2. Kvartal 2015 12 000 kr 23 400 kr 14 700 kr
1. kvartal 2015 7 600 kr 8 700 kr 8 700 kr
2014 0 kr 0 kr 0 kr

Beholdning:

Beholdningen har økt med 178 500 kroner siden start i januar 2015. 102 300 kroner er fra innskudd og 76 200 kroner er avkastning fra aksjetrading. Totalt er avkastningen 74 % siden start.

Beholdning

Inn og avkastning:

Inntekter kommer hovedsaklig fra annonser på nettsidene mine, disse kan varierer mye fra kvartal til kvartal. I tilegg overføres 2000 kroner fra vanlig lønn hver måned. Under ser du kvartalvis utvikling i inntekter og avkastning.

Resultat

Realiserte investeringer

Aksje Kjøpt Solgt Avkastning % Avkastning kr
NEL Hydrogen AS 2,18 5,41 148 % 32 300 kr
Gaming Innovation Group 1,38 2,00 45 % 12 400 kr
OBX Derivat Bear 94,25 98,60 4,6 % 1 740 kr
Funcom 1,47 2,04 39 % 14 250 kr
OBX Derivat Bear 101,1 95 – 6 % 2 400 kr
NEL Hydrogen AS 3,10 2,77 -10,7 % 3 300 kr
Bjørn Borg AB 32,60 34,50 5,8 % 1 182 kr
NCC 200,60 212,80 6,1 % 961 kr
CBRAIN 47,40 43,62 – 8,0 % – 2 311 kr
DSV 317,40 316,30 – 0,3 % – 854 kr

Disclaimer: Dette prosjektet og de aksjene jeg investerer i må på ingen måte ansees som aksjetips. Dette er mine kjøp som er tilpasset min strategi for akkurat denne porteføljen. Enkeltaksjene som velges ut til denne porteføljen vil hovedsaklig være vekstaksjer med stort potensial og dermed også betydelig risiko. Jeg anbefaler derfor på ingen måte at du kopierer de investeringene jeg gjør, men heller skaper din egen portefølje basert på egen aksjestrategi.