Personvernserklæring

Denne guiden for bruk av informasjonskapsler (“Policy”) beskriver hva cookies er og hvordan Finixio Ltd (“Finixio Ltd”, “vi” eller “oss”) bruker dem på Aksjebloggen.com, samt noen av dens produkter og tjenester (samlet “Nettsted” eller “Tjenester”). 

Den beskriver også de ulike valgmulighetene i forhold til personlig informsajon og hvordan du kan få tilgang til og oppdatere denne informasjonen. Erklæringen gjelder ikke for selskaper vi ikke eier eller har kontroll over, eller individer som vi ikke har ansatt eller styrer over. 

Automatisk innsamling av informasjon 

Når du besøker nettsiden vil vår server automatisk samle inn informasjon fra din browser. Denne informasjonen kan inkludere IP-adresser, nettleser type, operativsystem, språk-preferanser før du kom til nettsiden, hvilke sider på vår nettside du besøker, tid brukt på siden, samt klokkeslett og annen statistikk. 

Informasjon som samles inn automatisk er kun brukt for å identifisere potensielle fallgruver med nettsiden ved å forstå informasjon gjennom brukeropplevelser. Infromasjonen brukes ikke på et sett at det påvirker eller identifiserer ditt system. 

Innsamling av personlig informasjon

Du kan besøke nettstedet uten å fortelle oss hvem du er eller avsløre informasjon som noen kan identifisere deg som en spesifikk, identifiserbar person. Hvis du imidlertid ønsker å bruke noen av nettstedets funksjoner, vil du bli bedt om å oppgi viss personlig informasjon (for eksempel navn og e-postadresse). Vi mottar og lagrer all informasjon du bevisst gir oss når du publiserer innhold, foretar et kjøp eller ll noen elektroniske skjemaer på nettstedet. 

Når det er nødvendig, kan denne informasjonen omfatte følgende:

Personlige opplysninger som navn, hjemland osv.

Kontaktinformasjon som e-postadresse, adresse osv.

Kontodetaljer som brukernavn, unik bruker-ID, passord, etc.

Alt annet materiale du villig sender til oss, for eksempel artikler, bilder, tilbakemeldinger, etc.

Du kan velge å ikke gi oss personlig informasjon, men da kan du kanskje ikke dra nytte av noen av nettstedets funksjoner. Brukere som er usikre på hvilken informasjon som er obligatorisk, kan kontakte oss.

Lagring av personlig informasjon

Vi vil oppbevare og bruke din personlige informasjon i den perioden som er nødvendig for å overholde våre juridiske forpliktelser, og håndheve våre avtaler med mindre en lengre oppbevaringsperiode er påkrevd eller tillatt i loven. Vi kan bruke aggregerte data som kommer fra eller inkorporerer din personlige informasjon etter at du har oppdatert eller slettet den, men ikke på en måte som vil identifisere deg personlig. Når oppbevaringsperioden utløper, skal personlig informasjon slettes. Derfor kan ikke rett til innsyn, rett til sletting, rett til utbedring og rett til dataportabilitet håndheves etter utløpet av oppbevaringsperioden.

Bruk og behandling av samlet informasjon

For å gjøre nettstedet og tjenestene våre tilgjengelige for deg, eller for å oppfylle en juridisk forpliktelse, må vi samle inn og bruke en viss personlig informasjon. Hvis du ikke oppgir den informasjonen vi ber om, kan det hende at vi ikke kan gi deg de forespurte produktene eller tjenestene. Noe av informasjonen vi samler inn er direkte fra deg via nettstedet vårt. Vi kan imidlertid også samle inn personlig informasjon om deg fra andre kilder. 

All informasjon vi samler inn fra deg kan brukes til følgende formål:

Fullføre og administrere bestillinger

Levere produkter eller tjenester

Sende administrativt informasjon

Sende markedsføring og reklame

Svare på henvendelser og tilby støtte

Forbedre brukeropplevelsen

Levere målrettet annonsering

Beskytte mot misbruk og ondsinnede brukere

Svare på juridiske forespørsler og forhindre skade

Betjene nettstedet og tjenestene våre

Behandlingen av din personlige informasjon avhenger av hvordan du samhandler med nettstedet vårt, hvor du er lokalisert i verden, og om ett av følgende gjelder: (i) Du har gitt ditt samtykke til ett eller flere spesifikke formål. Dette gjelder imidlertid ikke når behandling av personlig informasjon er underlagt California Consumer Privacy Act eller europeisk databeskyttelseslov; (ii) Informasjon er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg og / eller for eventuelle forutgående kontraktlige forpliktelser derav; (iii) Behandling er nødvendig for å overholde en juridisk forpliktelse som du er underlagt; (iv) Behandling er relatert til en oppgave som utføres i allmennhetens interesse eller i utøvelsen av myndighetsmyndighet som er gitt oss; (v) Behandling er nødvendig i forbindelse med legitime interesser forfulgt av oss eller av en tredjepart.

Vær oppmerksom på at det under noen lovgivninger kan være tillatt å behandle informasjon til du motsetter deg slik behandling (ved å velge bort), uten å måtte stole på samtykke eller noe annet av følgende juridiske grunnlag nedenfor. Vi vil gjerne avklare det spesifikke juridiske grunnlaget som gjelder behandlingen, og spesielt om levering av personlig informasjon er et lovpålagt eller kontraktsmessig krav, eller et krav som er nødvendig for å inngå en kontrakt.

Informasjonsoverføring og lagring

Avhengig av hvor du befinner deg, kan dataoverføring innebære overføring og lagring av informasjonen din i et annet land enn ditt eget. Du har rett til å lære om det juridiske grunnlaget for informasjonsoverføring til et land utenfor EU eller til en hvilken som helst internasjonal organisasjon styrt av folkeretten eller opprettet av to eller flere land, for eksempel FN, og om de sikkerhetstiltak som er truffet av oss for å beskytte informasjonen din. Hvis en slik overføring finner sted, kan du finne ut mer ved å sjekke de relevante delene av dette dokumentet eller spørre oss ved hjelp av informasjonen i kontakt seksjonen.

Brukernes rettigheter

Du kan utøve visse rettigheter angående informasjonen din behandlet av oss. Spesielt har du rett til å gjøre følgende: (i) du har rett til å trekke tilbake samtykke der du tidligere har gitt ditt samtykke til behandlingen av informasjonen din; (ii) du har rett til å motsette deg behandlingen av informasjonen din hvis behandlingen utføres på et annet lovlig grunnlag enn samtykke; (iii) du har rett til å lære om informasjonen behandles av oss, innhente utlevering angående visse aspekter ved behandlingen og få en kopi av informasjonen som behandles; (iv) du har rett til å verifisere nøyaktigheten av informasjonen din og be om at den blir oppdatert eller korrigert; (v) du har rett til under visse omstendigheter å begrense behandlingen av informasjonen din, i så fall vil vi ikke behandle informasjonen din for noe annet formål enn å lagre den; (vi) du har rett til under visse omstendigheter å få slettet  din personlige informasjon fra oss; (vii) du har rett til å motta informasjonen i et strukturert og maskinlesbart format og, hvis det er teknisk mulig, å få den overført til en annen kontroller uten hindringer. Denne bestemmelsen gjelder, forutsatt at informasjonen din behandles på automatiserte måter, og at behandlingen er basert på ditt samtykke, på en kontrakt du er en del av eller på forpliktelser før kontrakten.

Retten til å motsette seg lagring

Der personlig informasjon blir behandlet av offentlig interesse, i utøvelsen av en offisiell myndighet som er gitt oss eller for de formål som de legitime interessene forfølges av oss, kan du motsette deg slik behandling ved å gi et grunnlag relatert til din spesielle situasjon for å rettferdiggjøre innvending. Du må imidlertid vite at hvis din personlige informasjon blir behandlet for direkte markedsføringsformål, kan du motsette deg behandlingen når som helst uten å gi noen begrunnelse. For å lære om vi behandler personlig informasjon for direkte markedsføringsformål, kan du henvise til de relevante delene av dette dokumentet.

Hvordan du utøver disse rettighetene

Eventuelle forespørsler om å utøve brukerrettigheter kan rettes til eieren gjennom kontaktinformasjonen i dette dokumentet. Disse forespørslene kan utøves gratis og vil bli behandlet av eieren så tidlig som mulig.

Fakturering og betaling

Vi bruker tredjeparts betalingsbehandlere for å hjelpe oss med å behandle betalingsinformasjonen din på en sikker måte. Slike tredjepartsbehandleres bruk av din personlige informasjon styres av deres respektive personvernregler som kan eller ikke inneholder personvern som er beskyttende som denne personvernpolitikken. Vi foreslår at du går gjennom deres respektive personvernregler.

Personvern for barn

Vi samler ikke bevisst inn personlig informasjon fra barn under 13 år. Hvis du er under 13 år, må du ikke sende inn personlig informasjon via nettstedet eller tjenesten vår. Vi oppfordrer foreldre og foresatte til å overvåke barnas internettbruk og til å hjelpe til med å håndheve denne policyen ved å instruere barna deres om aldri å gi personlig informasjon via nettstedet eller tjenesten vår uten deres tillatelse.

Hvis du har grunn til å tro at et barn under 13 år har gitt oss personlig informasjon via vårt nettsted eller vår tjeneste, kan du kontakte oss. Du må også være minst 16 år for å samtykke til behandlingen av din personlige informasjon i ditt land (i noen land kan vi tillate at foreldre eller foresatte gjør det på dine vegne).

Nyhetsbrev

Vi tilbyr elektroniske nyhetsbrev som du når som helst kan frivillig abonnere på. Vi er forpliktet til å holde e-postadressen din konfidensiell og vil ikke avsløre e-postadressen din til noen tredjeparter, bortsett fra det som er tillatt i delen for bruk og behandling av informasjon eller for å bruke en tredjepartsleverandør til å sende slike e-poster. Vi vil opprettholde informasjonen som sendes via e-post i samsvar med gjeldende lover og regler.

I samsvar med CAN-SPAM-loven vil alle e-postmeldinger som sendes fra oss klart angi hvem e-posten er fra og gi klar informasjon om hvordan du kontakter avsenderen. Du kan velge å slutte å motta vårt nyhetsbrev eller markedsførings-e-post ved å følge instruksjonene for avmelding som er inkludert i disse e-postene, eller ved å kontakte oss. Du vil imidlertid fortsette å motta viktige transaksjons-e-poster.

Informasjonskapsler

Nettstedet bruker “informasjonskapsler” for å tilpasse din online opplevelse. En informasjonskapsel er en tekstfil som plasseres på harddisken din av en websideserver. Informasjonskapsler kan ikke brukes til å kjøre programmer eller levere virus til datamaskinen din. Informasjonskapsler tildeles deg unikt, og kan bare leses av en webserver i domenet som utstedte informasjonskapselen til deg.

Vi kan bruke informasjonskapsler til å samle inn, lagre og spore informasjon for statistiske formål for å drive nettstedet og tjenestene våre. Du har muligheten til å godta eller avvise informasjonskapsler. De fleste nettlesere godtar automatisk informasjonskapsler, men du kan endre nettleserinnstillingen for å avvise informasjonskapsler hvis du foretrekker det. Hvis du velger å avvise informasjonskapsler, kan det hende at du ikke fullt ut kan oppleve funksjonene på nettstedet og tjenestene. For å lære mer om informasjonskapsler og hvordan du administrerer dem, besøk internetcookies.org

I tillegg til å bruke informasjonskapsler og relaterte teknologier som beskrevet ovenfor, kan vi også tillate at visse tredjepartsfirmaer hjelper oss å skreddersy reklame som vi tror kan være av interesse for brukere og å samle inn og bruke andre data om brukeraktiviteter på nettstedet. Disse selskapene kan levere annonser som også kan plassere informasjonskapsler og ellers spore brukeratferd.

“Ikke følg” – signalene

Noen nettlesere har en “Do Not Track” – funksjon som signaliserer til nettsteder du besøker at du ikke vil ha din online aktivitet. Sporing er ikke det samme som å bruke eller samle informasjon i forbindelse med et nettsted. For disse formål refererer sporing til å samle inn personlig identifiserbar informasjon fra forbrukere som bruker eller besøker et nettsted eller en online tjeneste når de beveger seg over forskjellige nettsteder over tid. Nettstedet vårt sporer ikke besøkende over tid og på tvers av tredjeparts nettsteder. Noen tredjeparts nettsteder kan imidlertid holde oversikt over nettlesingsaktivitetene dine når de serverer innhold, slik at de kan skreddersy det de presenterer for deg.

Tilknyttede selskaper

Vi kan avsløre informasjon om deg til våre tilknyttede selskaper for å kunne tilby deg relaterte eller tilleggsprodukter og tjenester. All informasjon relatert til deg som vi gir til våre tilknyttede selskaper, vil bli behandlet av disse tilknyttede selskapene i samsvar med vilkårene i denne personvernerklæringen.

Lenker til andre nettsteder

Nettstedet vårt inneholder lenker til andre nettsteder som ikke eies eller kontrolleres av oss. Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlige for personvern praksisen til slike andre nettsteder eller tredjeparter. Vi oppfordrer deg til å være oppmerksom når du forlater nettstedet vårt og å lese personvernerklæringene til hvert nettsted som kan samle inn personlig informasjon.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer informasjon du gir på dataservere i et kontrollert, sikkert miljø, beskyttet mot uautorisert tilgang, bruk eller utlevering. Vi opprettholder rimelige administrative, tekniske og fysiske tiltak i et forsøk på å beskytte mot uautorisert tilgang, bruk, modifikasjon og utlevering av personlig informasjon under kontroll og varetekt. Imidlertid kan ingen dataoverføring via Internett eller trådløst nettverk garanteres. Derfor, mens vi bestreber oss på å beskytte din personlige informasjon, erkjenner du at (i) det er sikkerhets- og personvernbegrensninger på Internett som er utenfor vår kontroll; (ii) sikkerheten, integriteten og personvernet til all informasjon og data som utveksles mellom deg og nettstedet vårt kan ikke garanteres; og (iii) slik informasjon og data kan bli sett på eller tuklet med under transport av en tredjepart, til tross for best mulig innsats.

Databrudd

I tilfelle vi blir klar over at sikkerheten til nettstedet er blitt kompromittert eller brukernes personlige informasjon er blitt avslørt til ikke-relaterte tredjeparter som et resultat av ekstern aktivitet, inkludert, men ikke begrenset til, sikkerhetsangrep eller svindel, forbeholder vi oss retten til ta rimelig hensiktsmessige tiltak, inkludert, men ikke begrenset til, etterforskning og rapportering, samt melding til og samarbeid med rettshåndhevelsesmyndigheter. I tilfelle datainnbrudd vil vi gjøre rimelige anstrengelser for å varsle berørte personer hvis vi mener at det er en rimelig risiko for skade for brukeren som følge av bruddet, eller hvis varsel kreves av loven. Når vi gjør det, vil vi legge ut et varsel på nettstedet, sende deg en e-post.

Juridisk offentligjøring

Vi utleverer all informasjon vi samler inn, bruker eller mottar hvis det kreves eller tillatt av loven, for eksempel for å overholde en stevning eller lignende juridisk prosess, og når vi tror i god tro at utlevering er nødvendig for å beskytte våre rettigheter, beskytte din sikkerhet eller andres sikkerhet, etterforske svindel, eller svare på en myndighetsforespørsel. I tilfelle vi gjennomgår en virksomhetsovergang, for eksempel en sammenslåing eller oppkjøp av et annet selskap, eller salg av hele eller deler av eiendelene, vil brukerkontoen din og personlig informasjon sannsynligvis være blant de overførte eiendelene.

Eventuelle endringer

Vi kan oppdatere denne personvernerklæringen når som helst etter vårt skjønn, og vil varsle deg om eventuelle vesentlige endringer i måten vi behandler personlig informasjon på. Når endringer er gjort, vil vi revidere den oppdaterte datoen nederst på denne siden. Vi kan også gi deg beskjed på andre måter etter vårt skjønn, for eksempel gjennom kontaktinformasjon du har oppgitt. Enhver oppdatert versjon av denne personvernerklæringen vil tre i kraft umiddelbart etter publiseringen av den reviderte personvernregelen, med mindre annet er spesifisert. Din fortsatte bruk av nettstedet eller tjenestene etter ikrafttredelsesdatoen for den reviderte personvernpolitikken (eller en slik annen handling spesifisert på det tidspunktet) vil utgjøre ditt samtykke til disse endringene. Vi vil imidlertid ikke, uten ditt samtykke, bruke dine personopplysninger på en måte som er vesentlig annerledes enn det som ble oppgitt da personopplysningene dine ble samlet inn.

Aksept av denne policyen

Du erkjenner at du har lest denne policyen og godtar alle vilkårene. Ved å bruke nettstedet eller dets tjenester, godtar du å være bundet av denne policyen. Hvis du ikke godtar å følge vilkårene i denne policyen, er du ikke autorisert til å bruke eller få tilgang til nettstedet og dets tjenester.

Kontakt oss

Hvis du vil kontakte oss for å forstå mer om denne policyen eller ønsker å kontakte oss angående spørsmål knyttet til individuelle rettigheter og din personlige informasjon, kan du gjøre det via kontaktskjemaet, sende en e-post til [email protected] eller skrive et brev til Finixio Ltd., Tower 42, 25 Old Broad Street, London EC2N 1HN, Storbritannia.

Dette dokumentet ble sist oppdatert 24. august 2021