Utbytteaksjer

Hva er aksjeutbytte? Hvor mye ligger utbytteskatten på? Her finner du også liste over norske utbytteaksjer

Hva er aksjeutbytte?

Aksjeutbytte er en utbetaling fra et aksjeselskap til aksjonærene. Her blir gjerne en bestemt andel av overskuffet bevilget utbetalt som aksjeutbytte.

De som eier aksjer når utbyttebetalingene fastsettes (av generalforsamlingen) vil få utbetalt sin andel av aksjeutbyttet basert på hvor mange aksjer du eier i selskapet. Aksjeutbyttet får du betalt automatisk til kontoen din. På utbetalingsdagen vil også aksjekursen justere seg i og med at selskapet nå har tilsvarende mindre kontanter.

Ettersom kursen faller tilsvarende på utbetalingsdagen så vil det egentlig ikke ha noen annen innvirkning annet enn at du utløser skatt på utbyttet (Selv på Aksjesparekonto må du betale skatt på utbytte fortløpende).

Mange ønsker likevel å investere i aksjer som gir utbytte. Dette kan ansees som et sunnhetstegn for aksjeselskapet bak som har solid nok økonomi til å kunne gi utbytte. En annen faktor er at noen ønsker å eie aksjer langsiktig og heller kunne få betalt ut en jevn kontantstrøm fra overskuddet til aksjene. 

Les mer: Utbytteaksjer som investeringsstrategi (Nordnetbloggen)

Aksjeutbytte skatt – Hvor mye skatt må du betale?

Når du får utbytte må du også betale skatt av dette beløpet. Aksjeubytte beskattes som alminnelig inntekt oppjuster med en faktor (Mer info hos skatteetaten)Før hadde aksjeutbytte lavere skatt enn av realisering av kursstigning, men med de siste års skattereformer har skatten blitt likestilt med skatt på aksjer

Les mer her: Hva er skatt på aksjer og aksjefond?

Liste over norske aksjer med utbytte (2017)

Her er en liste over norske utbytteselskaper (Ikke komplett liste). Dette er aksjeselskaper som har betalt utbytte gjennom de siste 3 årene. Gjennomsnittlig utbytte og direkteavkastning. Direkteavkastning er rett og slett hvor stor del av selskapets verdier som blir betalt ut til aksjonærene.

Aksje Utbytte/aksje (Snitt 3 år) Direktav. (Snitt 3 år)
Austevoll Seafood  kr            2,40 3,9%
Awilco Drilling  kr            9,04 19,3%
Bakkafrost  kr           10,39 3,8%
Borregaard  kr            1,67 2,6%
Byggma  kr            7,00 10,7%
Ekornes  kr           18,00 17,2%
Kid  kr            1,83 5,4%
Leroy Seafood  kr            1,27 3,4%
Marine Harvest  kr            8,73 6,5%
Medistim  kr            1,72 2,9%
Multiconsult  kr            2,97 3,3%
Norway Royal Salmon  kr            7,20 5,8%
NTS  kr            0,23 0,8%
SalMar  kr           11,33 6,1%
Stolt-Nielsen  kr            8,66 8,0%
Subsea7  kr            3,33 3,4%
Telenor  kr            7,70 4,9%
TGS-NOPEC  kr            5,51 3,2%
Tomra Systems  kr            1,98 2,1%
Veidekke  kr            4,33 4,6%
Yara International  kr           11,67 3,2%

Lær mer om Aksjer og aksjehandel:

Hva er aksjeutbytte
*Affiliate-lenke til Tanum.no